Van Lanschot Kempen: trading update derde kwartaal

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 4 november 2022

  • Sterk kwartaalresultaat, in lijn met eerste twee kwartalen van dit jaar
  • Netto-instroom AuM Private Clients:0,4 miljard (ytd: € 1,8 miljard) en Wholesale & Institutional Clients: 0,2 miljard (ytd: € 3,7 miljard)
  • Client assets: 115,3 miljard (eind juni 2022: € 118,5 miljard) en AuM: 96,2 miljard (eind juni 2022: € 99,6 miljard), daling door negatief koersresultaat
  • Zeer sterke kapitaalratio van 19,2%, na aftrek geplande kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel (eind juni 2022: 20,2%)

Jeroen Kroes, Chief Financial Officer van Van Lanschot Kempen: ‘In het derde kwartaal hield de turbulentie op de financiële markten aan. In de contacten die we als trusted advisor met onze private banking-klanten hebben, zien we dat zij belegd willen blijven.

De commerciële ontwikkeling in het derde kwartaal was goed. De totale netto-instroom in assets under management in het derde kwartaal was € 0,6 miljard. Dankzij de expertise die we in huis hebben vanuit de combinatie private banking, investment management en investment banking, verrijken we ons aanbod verder. Zo hebben we dit kwartaal de Private Real Estate Pool geïntroduceerd, een fonds dat investeringen in niet-beursgenoteerd vastgoed op een passende manier toegankelijker maakt voor private klanten.

Ook nieuwe klanten wisten ons te vinden. Zo koos BPF Schilders voor ons als fiduciair manager. Dit pensioenfonds met een belegd vermogen van ruim € 8 miljard verzorgt het pensioen voor ruim 100.000 deelnemers. Dit mandaat start in het vierde kwartaal van dit jaar.’

De totale client assets en assets under management (AuM) daalden dit kwartaal door een negatief koersresultaat en komen uit op respectievelijk € 115,3 miljard (eind juni: € 118,5 miljard) en € 96,2 miljard (eind juni: € 99,6 miljard). Het spaargeld van onze klanten steeg naar € 12,3 miljard (eind juni 2022: € 11,9 miljard). De totale leningenportefeuille bleef stabiel en bedroeg € 9,1 miljard, waarvan € 6,7 miljard hypotheken. Binnen deze hypothekenportefeuille zien we terugloop in het aantal oversluitingen en nieuwe leningen, in lijn met de markt. De hypothekenportefeuille bestaat uit Nederlandse woninghypotheken met een laag risicoprofiel, wat blijkt uit de lage loan-to-value.

Het segment Investment Banking Clients had een sterk kwartaal. In lijn met de eerste helft van dit jaar zagen we ook in het derde kwartaal de provisie-opbrengsten verschuiven vanuit kapitaalmarkttransacties naar M&A-advies en debt advisory.

De samenwerking tussen Van Lanschot België en Mercier Vanderlinden verloopt goed. De klanten van Mercier Vanderlinden maken sinds oktober gebruik van de depotbankfunctie van Van Lanschot Kempen .

Onze kapitaalpositie blijft zeer sterk met een CET 1-ratio van 19,2% (eind juni 2022: 20,2%). De daling van de ratio komt door de verwerking van de voorgenomen kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel. Ook na verwerking van deze teruggave blijft de kapitaalratio ruim boven onze doelstelling van 15% plus een add-on van 2,5% voor overnames, zoals in mei afgegeven.

FINANCIËLE AGENDA
22 december 2022             Betaaldatum kapitaaluitkering        
23 februari 2023                Publicatie jaarcijfers 2022

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in private banking, investment management en investment banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. We zijn een duurzame wealth manager met een lange-termijn focus, dit betekent dat wij proactief streven naar het voorkomen van negatieve impact voor alle belanghebbenden en het creëren van positieve, lange-termijn financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Om het volledige potentieel van onze organisatie voor onze klanten te benutten, bieden we oplossingen die voortbouwen op de kennis en expertise van de hele groep en op ons open architectuurplatform. We zijn ervan overtuigd dat we op een duurzame manier aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen door hen toegang te bieden tot het volledige scala aan diensten en producten binnen al onze bedrijfsonderdelen.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit persbericht kunnen verwachtingen en doelstellingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen en doelstellingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen en doelstellingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management. Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen en doelstellingen.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen en doelstellingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering.

Op de in dit persbericht opgenomen cijfers heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Kleine verschillen in tabellen kunnen het gevolg zijn van afronding. Percentages zijn berekend op basis van niet-afgeronde cijfers.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.

Bijlage