KBC Groep: Resultaat derde kwartaal van 776 miljoen euro

Persbericht

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

 

 

 

Brussel, 9 november 2022 (07u00 CET)

KBC Groep: Resultaat derde kwartaal van 776 miljoen euro

"Er zijn nu bijna negen maanden verstreken sinds Rusland Oekraïne binnenviel en helaas lijkt er niet meteen een einde te komen aan de oorlog. De tragedie in Oekraïne veroorzaakt immens menselijk leed en onze oprechte solidariteit gaat uit naar alle slachtoffers van dit conflict. We hopen van harte dat er zo snel mogelijk een respectvolle, vreedzame en blijvende oplossing kan worden bereikt. De oorlog in Oekraïne, naast andere geopolitieke onzekerheden, veroorzaakt ook een schokgolf in de wereldeconomie, die leidt tot hoge inflatie en weegt op de economische groei. Rekening houdend met die onzekerheden hebben we onze toegewezen reserve voor geopolitieke en opkomende risico's verder verhoogd tot bijna 0,4 miljard euro aan het einde van het verslagkwartaal.

De tragedie die zich in Oekraïne afspeelt, komt boven op andere dringende problemen zoals de klimaatcrisis, zoals blijkt uit de extreme weersomstandigheden van het afgelopen jaar. Daarom blijven ook duurzaamheid en ESG in het algemeen hoog op onze agenda staan. Zo hebben we in augustus als eerste Belgische financiële instelling een sociale obligatie uitgegeven voor een bedrag van 750 miljoen euro. Het opgehaalde geld zal worden gebruikt voor investeringen in de gezondheidszorg. Bovendien hebben we, aangezien we bijna al onze vroeger bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen eerder dan gepland hebben bereikt of zelfs overtroffen – in overeenstemming met onze klimaatverbintenissen – nu nieuwe klimaatgerelateerde doelstellingen vastgelegd voor een aantal belangrijke sectoren en activiteiten. U leest er alles over in ons allereerste klimaatrapport op www.kbc.com.

Begin juli hebben we de overname van Raiffeisenbank Bulgaria afgerond. Raiffeisenbank Bulgaria en onze bestaande Bulgaarse dochter UBB zullen hun activiteiten samenvoegen, waardoor we ons aandeel in onze Bulgaarse kernmarkt aanzienlijk kunnen uitbreiden tot naar schatting 19% wat activa betreft. Raiffeisenbank Bulgaria is nu voor het eerst opgenomen in onze geconsolideerde resultaten.

Wat onze financiële resultaten betreft, hebben we in het afgelopen kwartaal een uitstekende nettowinst van 776 miljoen euro geboekt. De totale opbrengsten bleven min of meer stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal, waarbij de hogere nettorente-inkomsten, technische verzekeringsinkomsten en nettoprovisie-inkomsten werden gecompenseerd door een lager trading- en reëlewaarderesultaat en lagere overige netto-inkomsten. Ook de kosten lagen min of meer op het niveau van het vorige kwartaal, hoewel dat kwartaal 78 miljoen euro eenmalige kosten omvatte in de vorm van een nieuwe, bijkomende bank- en verzekeringsheffing in Hongarije. We boekten een nettoterugname van de waardeverminderingen op onze kredietportefeuille, maar die werd meer dan teniet gedaan door een verhoging van de reserve voor geopolitieke en opkomende risico's. Onze solvabiliteitspositie bleef heel solide met een common equity ratio van 15% op fully loaded-basis en onze liquiditeitspositie was uitstekend, met een NSFR van 140% en een LCR van 155%. Zoals eerder aangekondigd, zullen we in overeenstemming met ons algemene dividendbeleid op 16 november 2022 een interim-dividend van 1 euro per aandeel uitkeren als voorschot op het totale dividend over het boekjaar 2022.

Tot slot een paar woorden over onze Mobile-app. Enkele weken geleden riep het onafhankelijke internationale onderzoeksbureau Sia Partners KBC Mobile opnieuw uit tot een van de beste mobilebankingapps ter wereld. KBC Mobile is ook de beste app voor mobiel bankieren en verzekeren in België, waar we onze leiderspositie nog verder consolideren. Dat is niet alleen een erkenning van de kwaliteit van onze dienstverlening, het is ook een duidelijk teken dat we blijven inzetten op innovatie en onze klanten, die ons hun vertrouwen blijven schenken, maximaal willen ontzorgen. Ik wil dan ook onze klanten, onze medewerkers, onze aandeelhouders en al onze andere stakeholders bedanken voor hun blijvende vertrouwen en steun."                

        

Johan Thijs
Chief Executive Officer

Persbericht in de bijlage

Bijlages