Galapagos presenteert stappenplan voor pijplijn- en commerciële groei op haar R&D-dag 2022

 • Richtlijnen voor een duurzame toekomst:
  • Investeren in strategische therapeutische gebieden: oncologie en immunologie
  • Heropbouw en versnelling van de portfolio van transformerende geneesmiddelen voor grote onbeantwoorde medische behoeften
  • Combinatie van interne en externe innovatie
 • Toewijzing van kapitaal:
  • Activiteiten in fibrose en nierziekten stopzetten om nog meer te investeren in oncologie
  • Sterke balans benutten door gedisciplineerd kasbeheer en slimme business development opportuniteiten
 • Oncologie roadmap:
  • Valideren van point-of-care CAR-T toedieningsmodel met bewezen CD191 en BCMA2
  • Ontwikkelen van de volgende generatie, best-in-class oncologiekandidaten
 • Immunologie roadmap:
  • Evaluatie van het potentieel van filgotinib bij axiale spondyloartritis
  • Uitvoeren van TYK2 klinisch programma met '3667
  • Blijven investeren in een uitgebreide portfolio met verschillende werkingsmechanismen, met JAKi-, TYK2i- en SIKi-programma's
 • Commerciële roadmap:
  • Verwachting voor Jyseleca® 2022 nettoverkopen verder verhoogd naar €80-€90 miljoen
  • Commerciële infrastructuur benutten voor toekomstige product lanceringen

Webcast replay beschikbaar op www.glpg.com

Mechelen, België; 4 november 2022, 21.01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) hield vandaag haar R&D-dag 2022, met presentaties van belangrijke opinieleiders en het management over de strategische, wetenschappelijke en commerciële voortgang bij het bedrijf. Galapagos presenteerde tevens haar financiële resultaten over het derde kwartaal van 2022.

Paul Stoffels3, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Galapagos , becommentarieerde: “Vandaag hebben we onze strategische visie voor onze toekomst als financieel duurzaam biofarmaceutisch bedrijf gepresenteerd. Voortbouwend op onze sterke fundamenten zijn we ervan overtuigd dat we de juiste stappen zetten om onze missie te realiseren: het toevoegen van levensjaren en het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten wereldwijd.

Door ons te concentreren op onze strategische therapeutische gebieden, streven we ernaar onze diepe, gedifferentieerde portfolio in immunologie verder te ontwikkelen, onze oncologiefranchise uit te bouwen en kansen voor business development uit te voeren met als doel innovatie en de time-to-patients te versnellen, terwijl we waarde op lange termijn creëren voor onze belanghebbenden.”

Strategische update

Voortbouwend op onze sterke fundamenten, willen wij een financieel duurzaam biofarmaceutisch bedrijf uitbouwen, dat geavanceerde therapieën versneld op de markt brengt om te voorzien in onvervulde medische behoeften in onze belangrijkste therapeutische gebieden: oncologie en immunologie.

Onze hernieuwde focus op twee strategische therapeutische gebieden gaat gepaard met een heroriëntatie van onze middelen. Om onze portfolio verder te stroomlijnen, hebben wij besloten de activiteiten in fibrose en nierziekten stop te zetten zodat we meer kunnen investeren in onze oncologiefranchise.

Om onze portfolio van innovatieve geneesmiddelen met versnelde time-to-market vorm te geven, willen wij interne innovatie combineren met slimme business development en diepgaande klinische expertise toepassen om programma's door een optimaal ontwikkelingsproces te loodsen.

Op basis van deze uitgangspunten hebben wij het vooruitzicht voor onze portfolio Vision 2028 gepresenteerd. In de loop van de komende vijf jaar wil Galapagos een portfolio opbouwen die bestaat uit:

 • meer dan 10 activa in lead-optimalisatie en vijf in preklinische ontwikkeling in verschillende modaliteiten (kleine moleculen, celtherapie, biologische geneesmiddelen),
 • vijf kandidaten in een cruciale fase die een solide pijplijn in een laat stadium vormen op het gebied van immunologie en celtherapie, en
 • een groeiende commerciële aanwezigheid met bijkomende verhandelde indicaties voor Jyseleca® en een CAR-T therapie goedgekeurd in meerdere indicaties.

Financiële visie

In overeenstemming met onze Visie 2028 hebben we onze financiële vooruitzichten en strategie voor allocatie van kapitaal op onze R&D-dag 2022 gepresenteerd. De stopzetting van onze activiteiten in fibrose en nieraandoeningen maakt herinvestering in oncologie mogelijk.

Met Jyseleca® dat mogelijk break-even draait in 2024 en een verwachte piekverkoop van €500 miljoen in Europa en de eerste inkomsten uit oncologie die mogelijks later dit decennium aan onze topline kunnen bijdragen, willen wij een duurzame financiële toekomst opbouwen, met een aanzienlijk verminderde cash burn tegen 2028.

Oncologie

We presenteerden ook onze Vision 2028 stappenplan voor oncologie op onze R&D-dag 2022. Onze belangrijkste missie op dit gebied is het verbreden van de toegang voor patiënten en het verbeteren van klinische resultaten door best-in-class geneesmiddelen naar patiënten te brengen.

Met de eerder dit jaar aangekondigde gecombineerde overnames van CellPoint en AboundBio positioneren we ons in celtherapie en combineren we het mogelijks disruptieve productie- en toeleveringsmodel van CellPoint (Lonza’s Cocoon®, een gesloten, geautomatiseerd productieplatform voor celtherapie) met het vermogen om CAR-T's van de volgende generatie, kleine moleculen en biologische geneesmiddelen te ontwikkelen.

Op korte termijn willen we dit gedecentraliseerde CAR-T toeleveringsmodel valideren met bewezen CAR-T therapieën, en we kondigden de toevoeging aan van een BCMA fase 1/2-studie op het Cocoon® -platform. Dit vormt een aanvulling op de momenteel lopende CD19 fase1/2-programma's in recidive/refractair Non-Hodgkin Lymfoom (rrNHL; ATALANTA-studie) en recidive/refractaire Chronische Lymfocytaire Leukemie (rrCLL; EUPLAGIA-studie).

In de komende jaren willen wij een pijplijn opbouwen van best-in-class celtherap GlobeNewswire RSS Feed https://www.globenewswire.com/RssFeed/Content/FullText/language/nl Contains the last 20 releases nl newsdesk@globenewswire.com (NewsDesk) Thu, 10 Nov 2022 07:00:00 GMT webmaster@globenewswire.com (Webmaster) https://www.globenewswire.com/news-release/2022/11/10/2552690/0/nl/KBC-Groep-informatie-m-b-t-traditionele-jaarlijkse-kapitaalverhoging-voor-het-personeel.html https://www.globenewswire.com/news-release/2022/11/10/2552690/0/nl/KBC-Groep-informatie-m-b-t-traditionele-jaarlijkse-kapitaalverhoging-voor-het-personeel.html Brussels: KBC BE0003565737 <a href='/aandeel/profiel/52-kbc'>KBC</a> Groep: informatie m.b.t. traditionele jaarlijkse kapitaalverhoging voor het personeel KBC GROEP – 10 november 2022 – informatie m.b.t. traditionele jaarlijkse kapitaalverhoging voor het personeel


U vindt, met betrekking tot de traditionele jaarlijkse kapitaalverhoging van KBC Groep NV die is voorbehouden aan het personeel, de volgende informatie op https://www.kbc.com/nl/corporate-governance/management/raad-van-bestuur-informatie.html, in de tabel ‘Bijzondere verslagen van de Raad’:

- Verslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris betreffende opheffing van het voorkeurrecht