Agfa-Gevaert publiceert resultaten voor 2017 - Gereglementeerde informatie - 07-03-2018 - 7:45 uur CET

                                                                      
                               

·         Goede prestatie van de meeste groeimotoren

·         Sterke prestatie van Agfa HealthCare in het vierde kwartaal

·         Recurrente EBITDA beïnvloed door groei-initiatieven en ongunstige grondstofeffecten

·         Nettowinst negatief beïnvloed door een eenmalige belastingkost van 25 miljoen euro ten gevolge van veranderingen in de fiscale regelgeving

·         Netto financiële schuld van 18 miljoen euro

Mortsel (België), 7 maart 2018 - Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor 2017.
"2017 was het eerste jaar van een twee jaar durende overgangsperiode. Nadat we in 2016 onze rendabiliteitsdoelstellingen overtroffen hadden, namen we een aantal initiatieven om de Groep klaar te maken voor toekomstige groei. We willen met name de complexiteit van de onderneming en de achteruitgang van de omzet aanpakken. Ten eerste startten we met de voorbereidingen voor de reorganisatie van onze HealthCare IT-activiteiten in een zelfstandige vennootschapsstructuur en -organisatie binnen de Groep. Nadat het afgerond is, zal het project zowel de HealthCare IT-activiteiten als het andere deel van de Groep in staat stellen om de komende jaren groei na te streven. Nog binnen HealthCare IT investeren we in de verkoop- en serviceorganisatie om de omzetgroei van ons innovatieve Enterprise Imaging-platform te versnellen. Deze inspanningen beginnen vruchten af te werpen. Onze Imaging IT-business staat nu aan de rand van een doorbraak. Ten derde reorganiseerden we de hardcopy-distributiekanalen van de businessgroep Agfa HealthCare in China. Deze reorganisatie woog sterk op onze hardcopy-omzet in 2017. De situatie is nu onder controle en de effecten van de reorganisatie beginnen te vervagen. Het vierde initiatief situeert zich binnen de businessgroep Agfa Graphics. In 2017 boekte het inkjet-segment een groei met dubbele cijfers aangezien we de vruchten begonnen te plukken van de portfoliorationalisatie die we de voorbije jaren hebben doorgevoerd. Gebaseerd op het succes van deze maatregelen in inkjet, beslisten we om een gelijkaardige oefening te doen voor de productportfolio van het drukvoorbereidingssegment. Dit segment lijdt onder marktgedreven volumedalingen, prijserosie en aluminiumprijsstijgingen. Meer bepaald beslisten we om bepaalde reseller-activiteiten in de VS stop te zetten. We zijn ervan overtuigd dat deze beslissing ons de kans zal bieden om ons nog beter te concentreren op de kernactiviteiten van Agfa Graphics.
Deze investeringen in de toekomst van onze onderneming zullen de komende kwartalen een invloed hebben op onze rendabiliteit. We zijn er echter van overtuigd dat ze ons in staat zullen stellen om de Agfa-Gevaert Groep om te vormen tot een meer wendbare onderneming die de komende jaren groei zal kunnen nastreven," zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep - 2017

in miljoen euro 2016 2017 evolutie
Omzet 2.537 2.443 -3,7%
Brutowinst (*) 857 814 -5,0%
% van de omzet 33,8% 33,3%  
Recurrente EBITDA (*) 265 222 -16,2%
% van de omzet 10,4% 9,1%  
Recurrente EBIT(*) 208 169 -18,8%
% van de omzet 8,2% 6,9%  
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 166 138 -16,9%
Resultaat over de periode 80 45 -43,8%
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 142 39  

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De meeste groeimotoren van de Agfa-Gevaert Groep - waaronder Inkjet, HealthCare Information Solutions en verscheidene toekomstgerichte activiteiten van de businessgroep Agfa Specialty Products - presteerden goed in 2017. De omzetdaling van de Groep was toe te schrijven aan ongunstige wisselkoerseffecten en aan de achteruitging van de traditionele activiteiten, inclusief de hardcopy-business van Agfa HealthCare. Deze business voelde de effecten van de reorganisatie van zijn distributiekanalen in China. Zonder wisselkoerseffecten zou de omzetdaling van de Groep beperkt zijn tot 2,9%. De omzettrend verbeterde duidelijk tegenover het voorgaande jaar (-3,5%), met een aanzienlijke verbetering in het vierde kwartaal.

Hoewel ongunstige grondstofeffecten wogen op de rendabiliteit, stelden gerichte efficiëntiemaatregelen de Groep in staat om de brutowinstmarge op 33,3% van de omzet te houden.

Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 20,3%.
  
De O&O-kosten bedroegen 144 miljoen euro, of 5,9% van de omzet, wat licht hoger is dan in het voorgaande jaar. Dit bewijst het engagement van de Groep om het technologisch leiderschap te behouden in de meeste van de activiteiten.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) bedroeg 9,1% van de omzet, tegenover 10,4% in 2016. De recurrente EBIT kwam uit op 6,9% van de omzet, tegenover 8,2% in het voorgaande jaar.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van
31 miljoen euro, tegenover een kost van 42 miljoen euro in 2016.

De nettofinancieringskosten daalden van 51 miljoen euro in 2016 tot 39 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 53 miljoen euro, tegenover 35 miljoen euro in het voorgaande jaar. Inbegrepen is een eenmalige (non-cash) belastingkost van 25 miljoen euro ten gevolge van veranderingen in de fiscale regelgeving in België en de VS.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettowinst van 45 miljoen euro.

Balans en kasstroom

  • Aan het eind van 2017 bedroegen de totale activa 2.233 miljoen euro, tegenover 2.352 miljoen euro eind 2016.
  • De voorraden bedroegen 487 miljoen euro (108 dagen), tegenover 483 miljoen euro (104 dagen) in 2016. De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 389 miljoen euro (55 dagen), tegenover 364 miljoen euro (49 dagen) in 2016. De handelsschulden kwamen uit op 224 miljoen euro (49 dagen), tegenover 225 miljoen euro (48 dagen).
  • De netto financiële schuld bedroeg 18 miljoen euro, tegenover een nettocashpositie van 18 miljoen euro eind 2016.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 39 miljoen euro.

Contact:
Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel - Belgium
T +32 (0) 3 444 71 24
E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
T +32 (0)3/444 80 15
E johan.jacobs@agfa.com

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/04e798c9-a76c-435c-ad7f-913b6898ad6e

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/45a41379-a1a5-472c-86ec-c8c57a9c6dac