KBC Groep: Openbaarmaking van transparantiekennisgeving(en) ontvangen door KBC Groep NV

 

Persbericht

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 18 november 2022, 8u00

Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Samenvatting van de kennisgeving(en)

KBC Groep NV ontving op 15 november 2022 een transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat FMR LLC de rapporteringsdrempel van 3% (‘totaal stemrechten en equivalente instrumenten’) neerwaarts overschreden heeft, tot 2,97%.

Inhoud van de kennisgeving(en)

Die kennisgeving(en) bevat(ten) de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving(en): aankoop of verkoop van (effecten met) stemrechten
 • Kennisgeving door: FMR LLC.
 • Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage
 • Transactiedatum: 10 november 2022
 • Overschreden drempel: 3%

(noteer: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen 3% van het totaal aantal stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan)

 • Noemer (aantal aandelen KBC Groep NV): 416 883 592
 • Details van de kennisgeving(en): zie bijlage.
 • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:
  Zie “11: Full chain of controlled undertakings through which the holding is effectively held” in de PDF-file(s) op www.kbc.com (zie hieronder).
 • De betrokken kennisgeving(en) vindt u op de website www.kbc.com > investor relations > aandeelhoudersinformatie > aandeelhoudersstructuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC-groep

E-mail: IR4U@kbc.com

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep

E-mail: pressofficekbc@kbc.be

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. KBC Groep is genoteerd op NYSE Brussels.


KBC Group NV

Havenlaan 2 – 1080 Brussel

Viviane Huybrecht

Directeur Corporate

Communicatie /

woordvoerster

Tel. 02 429 85 45

Persdienst

Tel. 02 429 65 01

Tel. 02 429 29 15

Fax 02 429 81 60

E-mail: pressofficekbc@kbc.be
KBC persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com of kunnen verkregen worden door een mail te zenden naar pressofficekbc@kbc.be

Volg ons op www.twitter.com/kbc_group


Bijlage