CO2-schokanalyse: aandelenkoersen kunnen wereldwijd met 30% dalen bij een stijging van de CO2-prijs met $ 100

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 1 december 2022

Van Lanschot Kempen zoekt naar mogelijkheden om het CO2-risico in portefeuilles van klanten te verminderen en te beleggen in de transitie naar een duurzame economie

  • Volgens de jaarlijkse CO2-schokanalyse van Van Lanschot Kempen is de gevoeligheid van de aandelenmarkten voor het CO2-beprijzingsrisico in de afgelopen 12 maanden toegenomen als gevolg van stijgende energieprijzen en geopolitieke spanningen.
  • Een wereldwijde CO2-prijsstijging van $ 100 voor vervuilende ondernemingen kan een daling tussen de 6% en 30% van de wereldwijde aandelenwaarderingen veroorzaken: variërend van 6% voor scope 1- en 2-uitstoot en 30% voor scope 1-, 2- en 3-uitstoot1.
  • Een stijging van de wereldwijde CO2-prijs voor vervuilende ondernemingen met $ 150 kan leiden tot een nog sterkere daling van de wereldwijde aandelenkoersen; variërend van 9% voor scope 1- en 2-uitstoot tot 43% voor scope 1-, 2- en 3-uitstoot. Van Lanschot Kempen is van mening dat in ontwikkelde landen deze stijging noodzakelijk is om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen halen.
  • De impact van hogere CO2-prijzen en de reikwijdte van de uitstoot is niet nog volledig door de markten ingeprijsd. Hierdoor kunnen kansen ontstaan voor beleggers om vermogen te alloceren naar de transitie-economie.
  • Het toepassen van een duurzame benchmark voor een wereldwijde aandelenportefeuille kan het CO2-transitieprijsrisico met 70-80% verlagen voor wereldwijde aandelen en met 90% voor Europese aandelen.

De gevoeligheid van de aandelenmarkten voor een stijging van de CO2-prijs is in de afgelopen 12 maanden toegenomen als gevolg van de stijgende energieprijzen en geopolitieke spanningen. Van Lanschot Kempen heeft haar model voor de berekening van de impact van een plotselinge wereldwijde stijging van de CO2-prijzen - veroorzaakt door de heffing van CO2-belasting of door de handel in emissierechten (ETS) - bijgewerkt. De analyse van de wealth manager richt zich op hoe de impact van klimaatverandering kan worden geïntegreerd in beleggingsanalyses om de portefeuilles van langetermijnbeleggers te beschermen en te verbeteren.

De analyse van Van Lanschot Kempen gaat uit van een worst-casescenario, maar naar verwachting worden de gevolgen over een aantal jaren gespreid.

Maarten Edixhoven, voorzitter Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen: Door de huidige energiecrisis is de zorg ontstaan dat het halen van de wereldwijde klimaatdoelstellingen minder urgent is geworden. Door de enorme impact op ons milieu en de natuur zien we datde aanpak van de klimaatcrisis nog steeds een zeer hoge prioriteit moet hebben. We zijn van mening dat de focus op het verminderen van de CO2-uitstoot op middellange termijn alleen maar groter moet worden.

Als ondernemende wealth manager met een sterke focus op duurzaamheid, proberen we een gids te zijn voor onze klanten tijdens de huidige klimaat- en energietransitie. Het verminderen van het CO2-risico in portefeuilles is hierbij essentieel. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om te beleggen in de transitie naar een duurzame economie, voor zowel beleggings- en niet-beleggingsgerelateerde diensten voor onze klanten. We hebben beleggingen geheralloceerd naar ondernemingen die een lagere CO2-uitstoot hebben of die zich richten op de klimaattransitie. We beleggen ook in groene technologieën in zowel de private als de publieke markten.

De huidige CO2-prijs moet omhoog om de doelstellingen van Parijs te halen en geopolitieke risicos zorgen voor verminderen energiezekerheid
De oorlog in Oekraïne en de noodzaak voor Europa om minder afhankelijk te zijn van de invoer van Russisch gas hebben de behoefte aan betaalbare financiering van groene energieoplossingen versneld. Tijdens COP27 riep het IMF op tot een CO2-prijs van $ 75 per ton2., maar verschillende instellingen, zoals het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en het Network for Greening the Financial System (NGFS) schatten op dit moment dat een CO2-prijs van ruim $ 100 nodig is om de doelstellingen van het Parijs-akkoord te halen3.
Volgens de Wereldbank is op slechts 23% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen een CO2-beprijzingsmechanisme van toepassing4. Het IMF schat dat de wereldwijde gemiddelde CO2-prijs momenteel niet meer dan 5 dollar (per tCO2e) bedraagt5.

Daarnaast maakt de noodzaak van energie-onafhankelijkheid - die de algemene trend van deglobalisering weerspiegelt - het steeds waarschijnlijker dat de prijzen voor CO2-uitstoot in de komende jaren snel gaan stijgen en dat deze gaan gelden voor steeds meer ondernemingen met een grote uitstoot.

Zie bijlage voor volledig bericht.


Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com


Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in Private Banking, Professional Solutions, Investment Management en Investment Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. We zijn een duurzame wealth manager met een langetermijnfocus, dit betekent dat wij proactief streven naar het voorkomen van negatieve impact voor alle belanghebbenden en het creëren van positieve, financiële en niet-financiële waarde op lange termijn. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Om het volledige potentieel van onze organisatie voor onze klanten te benutten, bieden we oplossingen die voortbouwen op de kennis en expertise van de hele groep en op ons open architectuurplatform. We zijn ervan overtuigd dat we op een duurzame manier aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen door hen toegang te bieden tot het volledige scala aan diensten en producten binnen al onze bedrijfsonderdelen.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Dit persbericht is een vertaling van het Engelstalige origineel en wordt ter beschikking gesteld in het Nederlands. In geval van verschillen prevaleert de Engelstalige versie. Aan de vertaling kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijlage