Ageas versnelt de transitie naar netto nul koolstofuitstoot in zijn beleggingsportefeuille

Ageas versnelt de transitie naar netto nul koolstofuitstoot in zijn beleggingsportefeuille

Het strategisch plan van Ageas , Impact24, zet sterk in op duurzame groei. Als onderdeel van dit plan heeft Ageas zich ertoe verbonden om tegen 2024 ten minste EUR 10 miljard te beleggen in activa die een positieve bijdrage leveren aan een duurzamere wereld en om uiterlijk in 2050 koolstofemissies in de beleggingsportefeuille tot nul te herleiden. Om deze langetermijndoelstelling te halen en omdat 2050 nog relatief ver weg is, heeft Ageas een tussentraject vastgelegd om de CO2-reductiedoelstellingen te halen. Ter ondersteuning van deze ambitie kondigt Ageas met trots aan dat het zich heeft aangesloten bij de door de VN opgerichte Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA), een door de leden geleid initiatief van verzekeraars, pensioenfondsen en stichtingen, die zich ertoe verbinden om de uitstoot van broeikasgasemissies (BKG) in hun beleggingsportefeuilles tegen 2050 tot nul te herleiden. Ageas is de eerste Belgische asset owner die toetreedt tot de Alliantie.

Met betrekking tot de koolstofintensiteit van de beleggingsportefeuille heeft Ageas als eerste tussentijdse doelstelling de broeikasgasemissies van de aandelen-, bedrijfsobligaties-, vastgoed- en infrastructuurportefeuilles van de geconsolideerde Europese entiteiten tegen 2030 met 50% te verminderen. Deze doelstelling is in overeenstemming met de voorwaarden van de NZAOA. Hierdoor gaat Ageas van een langetermijnverbintenis voor 2050 naar een tussentijdse doelstelling voor 2030. De vooruitgang zal worden afgemeten aan de niveaus van 2021.

Bovendien zal Ageas direct of indirect, via haar externe vermogensbeheerders en/of gezamenlijke initiatieven, in gesprek blijven met ondernemingen en zich richten op de 20 bedrijven met grootste uitstoot in haar portefeuille om hen aan te moedigen actie te ondernemen om de netto nul ambitie van de Europese Commissie te realiseren.

Als onderdeel van dit engagement zal Ageas een zeer duidelijke en transparante methodologie hanteren om de Groep en andere bedrijven sneller te verduurzamen.

Tot slot heeft Ageas , zoals vastgelegd in zijn Impact24-strategie, de ambitie om EUR 10 miljard te beleggen in activa die een positieve bijdrage - op sociaal en milieugebied - leveren aan een duurzamere wereld. Van deze duurzame investeringen wil Ageas tegen 2024 specifiek ten minste EUR 5 miljard investeren in klimaatgerelateerde investeringen.

 "Bijdragen aan een meer duurzame wereld staat centraal in het strategische plan Impact24 van Ageas . Als toonaangevende verzekeraar en verantwoorde belegger verbinden wij ons ertoe onze beleggingsportefeuille uiterlijk in 2050 koolstofvrij te maken en zullen wij investeren in klimaatoplossingen. Door toe te treden tot de Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) willen we bijdragen aan de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering te beperken en aan de verwezenlijking van de Overeenkomst van Parijs. Door toe te treden tot de Alliantie versterken we onze langetermijnverbintenis om in 2050 een netto nuluitstoot te realiseren met een tussentijdse doelstelling om tegen 2030 de koolstofuitstoot van onze portfeuille met 50% te verminderen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij, dankzij onze voortdurende inspanningen om verantwoord te investeren, goed gepositioneerd zijn om aan de eisen van de Alliantie te voldoen en onze eerste tussentijdse doelstelling te bereiken en zo bij te dragen aan de ambitie van de Alliantie om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot maximaal 1,5°Celsius."

Hans De Cuyper, CEO van Ageas

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met een erfgoed dat zich uitstrekt over een periode van bijna 200 jaar. Ze biedt levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst. Ageas , een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De onderneming exploiteert met succes verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerschappen met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. Het vertegenwoordigt een personeelsbestand van ongeveer 40.000 mensen en meldde een jaarlijkse instroom van bijna 40 miljard euro in 2021 (alle cijfers op 100%).

Bijlage