VGP NV: Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewetgeving - Transparantiekennisgeving door Mevr. Griet Van Malderen

Persbericht
Gereglementeerde informatie
Antwerpen, 5 december 2022– 19:00 CET

VGP NV heeft een op 1 december 2022 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat, ingevolge de uitgifte van nieuwe aandelen door VGP NV naar aanleiding van een kapitaalverhoging van 29 november 2022, LVM & Family NV en Mevr. Griet Van Malderen nu samen 4,39% van de stemrechten van VGP  NV bezitten. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 3% overschreden.

De op 1 december 2022 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving:

Passieve drempeloverschrijding.
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

  • Kennisgeving door:

Een moederonderneming of een controlerende persoon.

  • Kennisgevingsplichtige persoon:

LVM & Family NV, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele
Griet Van Malderen

  • Datum van drempeloverschrijding:

30 november 2022

  • Overschreden drempel:

3%

  • Noemer:

39.611.782

  • Details van de kennisgeving:
 Vorige kennisgevingNa de transactie
 Aantal stemrechtenAantal stemrechten% stemrechten
LVM & Family NV (voorheen Vadebo France NV)655,7381,475,4103.72%
Griet Van Malderen118,000265,5000.67%
Totaal773,7381,740,9104.39%


  • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:

LVM & Family NV (voorheen Vadebo France NV) wordt exclusief gecontroleerd door de mevrouw Griet Van Malderen.

Over VGP

VGP N.V. is een pan-Europese eigenaar, manager en ontwikkelaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. VGP , opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 380 FTE’s in dienst en is actief in 19 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende joint ventures. Per juni 2022 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP , inclusief de joint ventures tegen 100%, €6,53 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAW) van €2,34 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957)

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu/nl


Bijlage