Een korte blik op de kapitaalmarkten: High yield: een verbeterend kwaliteitsprofiel - Seema Shah, Principal Asset Management

Het kwaliteitsprofiel van de high-yieldsector is het afgelopen decennium langzaam verbeterd. De kwaliteit van high-yieldindices ligt nu op recordhoogte. Ondanks het feit dat de spreads slechts dicht bij hun tienjarige gemiddelde liggen, kunnen de verbeterde kredietkwaliteit en een solide fundamentele basis een aantrekkelijk instappunt tot de activaklasse vormen.

De afgelopen tien jaar is het kredietkwaliteitsprofiel van de high-yieldmarkt geleidelijk verbeterd. Sinds 2010 is de BB-CCC-verhouding bijna verdrievoudigd tot meer dan 4,5x vandaag, resulterend in een indexkwaliteit van recordhoogte. Hoewel de huidige spreads in de buurt liggen van het gemiddeld van 468 voor de periode 2010-2022, vormt de spread momenteel een aantrekkelijk instappunt gezien de verbeterde kredietkwaliteit.

Historisch gezien hebben beleggers high yield (HY) vs. investment grade (IG) spreads gebruikt om de relatieve waarde te bepalen, maar de veranderingen in kredietkwaliteit duiden erop dat beleggers dit traditionele referentiepunt moeten herevalueren. De kredietkwaliteit van high yields is verbeterd, terwijl die van investment grade is verslechterd. Daarbij is het aandeel BBB-obligaties in de Bloomberg U.S. Corporate Investment Grade Bond Index toegenomen van minder dan 40 procent tien jaar geleden tot ongeveer 50 procent vandaag. Het huidige beleggerssentiment, namelijk dat de IG vs. HY spreads rijk zijn, is eigenlijk misplaatst. De spread is redelijkerwijs een afspiegeling van de convergentie van indexkwaliteit.

De huidige HY-markt is er een van fundamentele robuustheid, met een toenemende mate van gedekte obligaties, rentedekkingsratio’s van recordniveau en lage default rates die een positief beeld schetsen van deze beleggingscategorie. Hoewel verdere volatiliteit te verwachten is, kan high yield gezien de sterke fundamentele basis en een historisch sterke kredietkwaliteit, nu immense waarde bieden voor beleggers.