Aholds resultaten derde kwartaal 2008

Financiële prestatiesDerde kwartaal
De netto-omzet bedroeg EUR 5,8 miljard, een toename met 3,9%
vergeleken met dezelfde periode van het voorgaande jaar. Tegen
constante wisselkoersen steeg de netto-omzet met 7,6%.Het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 262 miljoen, EUR 26 miljoen meer
dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar. Het
bedrijfsresultaat uit de retailactiviteiten was EUR 285 miljoen, een
operationele retailmarge van 4,9% tegen 4,8% in het derde kwartaal
van 2007. De kosten van het Corporate Center bedroegen
EUR 23 miljoen, EUR 3 miljoen lager dan dezelfde periode vorig jaar.Het nettoresultaat was EUR 195 miljoen, EUR 19 miljoen lager dan in
hetzelfde kwartaal vorig jaar, door hogere winstbelastingen en een
lager resultaat uit joint ventures.De kasstroom vóór financiering bedroeg EUR 47 miljoen; dit was EUR
322 miljoen lager dan in het derde kwartaal van 2007, voornamelijk
door hogere betaalde winstbelastingen, hogere investeringen in vaste
activa (in verband met het vernieuwen van Giant-Landover winkels en
het ombouwen van voormalige Schuitema-winkels naar Albert Heijns), en
lagere ontvangen rente.
Eerste drie kwartalen
De netto-omzet bedroeg EUR 19,1 miljard, een toename met 0,4%
vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Tegen constante
wisselkoersen steeg de netto-omzet met 7,2%.Het bedrijfsresultaat was EUR 833 miljoen, EUR 10 miljoen hoger ten
opzichte van de eerste drie kwartalen van 2007. Het bedrijfsresultaat
uit de retailactiviteiten bedroeg EUR 902 miljoen, een operationele
retailmarge van 4,7% tegen 4,9% in dezelfde periode van het
voorgaande jaar. De kosten van het Corporate Center waren
EUR 69 miljoen, EUR 18 miljoen lager ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar.Het nettoresultaat bedroeg EUR 794 miljoen. Dat was een daling van
EUR 1,9 miljard ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen de
opbrengst uit desinvesteringen EUR 2,0 miljard was.De kasstroom vóór financiering bedroeg EUR 953 miljoen; EUR 5,1
miljard minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen EUR 5,2
miljard uit de verkoop van U.S. Foodservice en de activiteiten van
Ahold in Polen werd ontvangen.