Update Fortis

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van Ageas N.V. en van Ageas SA/NV hebben de door de Raad van Bestuur voorgelegde benoemingen van de heren Cheung Chi Yan en De Boeck goedgekeurd.

Het percentage van het aandelenkapitaal dat in Utrecht en Brussel was vertegenwoordigd:
AvA Ageas N.V. in Utrecht: 21, 62%
AvA Ageas SA/NV in Brussel: 23,39%

De aandeelhouders hebben gestemd over de benoemingen van: Burggraaf Etienne Davignon,
de heer Jan-Michiel Hessels, de heer Philippe Bodson, de heer Louis Cheung Chi Yan en de heer Karel De Boeck.

De heer Cheung Chi Yan is benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder tot na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2009.
De heer Karel De Boeck is benoemd tot uitvoerend bestuurder tot na afloop van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2010.

De voorgedragen (her)benoemingen van de heren Davignon, Hessels en Bodson zijn niet goedgekeurd.

Nu minder dan drie nieuwe leden van het Bestuur zijn benoemd, betekent dit dat het huidige bestuur, aangevuld met het nieuw benoemd uitvoerend bestuurslid de heer Karel De Boeck voorlopig aanblijft.

De Raad van Bestuur zal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is een nieuwe Algemene Vergadering bijeenroepen. Tijdens die vergadering zullen nieuwe kandidaten voor de Raad van Bestuur worden voorgedragen.

Met het oog op deze Algemene Vergadering zullen aandeelhouders die minstens 1% van het kapitaal van Ageas vertegenwoordigen of die eigenaar zijn van Units waarvan de beurswaarde minstens gelijk is aan 50 miljoen EUR ook de mogelijkheid hebben om kandidaten voor te stellen. De termijnen voor deze voordrachten alsook de datum van deze Algemene Vergadering zullen nog nader bekend gemaakt worden.


Ageas ( Ageas SA/NV en Ageas N.V.) zal, na afronding van de deal met BNP Paribas, alleen bestaan uit (1) de internationale verzekeringsactiviteiten, (2) een 66%-deelneming in een gestructureerde kredietportefeuille-entiteit en (3) de financiële activa en verplichtingen van de verschillende financiële vehikels. De internationale verzekeringsactiviteiten ( Ageas Insurance International) zijn aanwezig in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Hongkong, Luxemburg (Niet-Leven), Duitsland, Turkije, Rusland, Oekraïne en in joint ventures in Luxemburg (Leven), Portugal, China, Maleisië, India en Thailand. Bijgevolg is Ageas op dit ogenblik niet langer betrokken bij bancaire activiteiten en zal ze, na afronding van de transacties met BNP Paribas, alleen betrokken zijn bij internationale verzekeringsactiviteiten.