Barco kondigt verdere kostenbesparingen aan

Kortrijk, 2 december 2008. Barco zet de vermindering in personeel verder als onderdeel van zijn algemeen kostenbesparingsplan aangekondigd met de resultaten van het tweede kwartaal 2008. In september werden reeds een aantal ontslagen aangekondigd. Nu zal het aantal medewerkers verder verminderd worden met ongeveer 200 wereldwijd. 130 daarvan zullen het bedrijf nog deze maand verlaten, de rest van deze medewerkers zal het bedrijf verlaten in de loop van 2009.

In juli kondigde Barco een kostenbesparingsplan aan van 30 miljoen in het licht van het wereldwijd slechter wordende economische klimaat.

Dit plan bevat 4 manieren om kosten te verminderen :

1. Het maximaal benutten van interne synergieën. Zo is Barco begonnen met het opzetten van één gemeenschappelijke operationele organisatie. Terzelfdertijd werd een eengemaakt en wereldwijd corporate marketing team opgericht.

2. De vereenvoudiging van de bedrijfsstructuur. De presentation business unit werd geïntegreerd in het verkoopkanaal van de divisie Media & Entertainment en de avionics en simulation activiteiten werden samen ondergebracht in de nieuw opgerichte Avionics & Simulation divisie.

3. Acties om kosten te beperken. In Sales & Marketing, Customer Services en R&D worden de noodzakelijke acties ondernomen om een hoger niveau van efficiëntie te bereiken. Andere kostenbeperkende acties betreffen uitgaven voor marketing, reiskosten en ondersteunende diensten.

4. Verkoop van niet-strategische activiteiten. De afdeling voor softwareontwikkeling voor maritieme veiligheid en bewaking (MSS: Maritime Safety and Surveillance), gebaseerd in Stuttgart, Duitsland, werd in september 2008 verkocht. Eind november 2008 werd een akkoord getekend om de medische “Advanced Visualization” activiteiten te verkopen aan Toshiba Medical Systems, gebaseerd in Edinburgh, Schotland.

Barco verwacht de volledige impact van het kostenbesparingsplan te zien in de resultaten van 2009.