TMG schrijft fors af

Telegraaf schrijft fors af op het belang van 20% in Expomedia Group PLC (Expomedia), de aan de Londense AIM (Alternative Investment Market) genoteerde mediagroep met belangen in tentoonstellingen, conferenties en daaraan gekoppelde publicaties en management van expositieruimten.

In een recente update op de in september 2008 bekend gemaakte halfjaarcijfers heeft Expomedia aangegeven een belangrijke daling in de omzet te zien als gevolg van de wereldwijde afzwakking van de economie. Als resultaat hiervan én van een door Telegraaf uitgevoerde analyse van de impact van de update schrijft Telegraaf fors af op de boekwaarde van het belang in Expomedia. De boekwaarde bedroeg €18,7 miljoen per 31 december 2007.

Het exacte bedrag van de bijzondere waardevermindering zal bekend worden gemaakt bij publicatie van de jaarcijfers van Telegraaf over 2008.