Campine verwacht hogere winst voor 2022

Gereglementeerde informatie – Voorkennis - 4 januari 2023 – 10:30

Campine NV, metals recycling en specialty chemicals bedrijf uit Beerse en beursgenoteerd op Euronext Brussel verwacht hogere winsten voor het boekjaar 2022 door de succesvolle integratie van de nieuwe fabrieken uit de acquisitie van de Recylex SA groep. De definitieve en gedetailleerde geconsolideerde jaarrekeningen zullen midden maart worden gepubliceerd.

Campine ’s totale geconsolideerde omzet voor 2022 zal uitkomen om en bij de 315 M€, wat een stijging van 40% is t.o.v. de 226 M€ in 2021. Deze hogere omzet is voornamelijk gerelateerd aan de hogere metaalprijzen en daarbij de consolidatie van 6 maanden omzet van de 2 batterijbreker-fabrieken in Frankrijk en van het plasticsrecyclage-bedrijf C2P.

De 2022 EBITDA wordt ingeschat op om en bij de 27 M€, een 20% hoger dan de 22.6 M€ in 2021. De EBITDA is positief beïnvloed door de impact van een éénmalig niet-cash effect van 8 M€ als gevolg van de herwaardering van activa en passiva van de nieuwe Franse vestigingen volgens de IFRS 3 en IFRS 13 regelgeving.

*EBITDA = Resultaat voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen

Voor meer informatie richt u zich tot Karin Leysen: tel. nr. +32 14 60 15 49 / karin.leysen@campine.com

Bijlage