Arcadis sleept opdracht binnen

ARCADIS, de onderneming die internationaal advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft van de Europese Commissie (DG Environment) opdracht gekregen om alle Europese kustprojecten in kaart te brengen en te analyseren. Zo moeten honderden Europese voorbeelden van integraal kustbeheer via internet toegankelijk worden gemaakt. Het gaat dan niet alleen om de gerealiseerde kustprojecten, maar ook om de beleidsmatige uitwerkingen, waaronder studies in het kader van klimaatadaptatie.

De operatie moet uitmonden in aanbevelingen voor de gewenste sturing vanuit de Commissie richting de verschillende lidstaten. ARCADIS adviseert dus de Commissie hoe om te gaan met integraal kustbeheer in Europa. De formele titel voor het project is: ‘Exchange of Experience and Comparative Analysis for Integrated Coastal Zone Management’. De duur van het project is ruim drie jaar. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van circa € 1 miljoen.

“ARCADIS is trots op deze prestigieuze opdracht die uitstekend aansluit bij onze kennis op het gebied van duurzame kustbescherming. Onder invloed van klimaatverandering neemt de belangstelling voor dit onderwerp sterk toe”, aldus bestuurder Michiel Jaski. ,,De Europese Commissie werkt constant aan het ontwikkelen van beleidsrichtlijnen voor het duurzaam gebruik van de leefomgeving. Belangrijke elementen daarbij zijn een integrale benadering en het actief betrekken van belanghebbenden bij besluitvorming rondom ingrepen in de kustzone. Daar sluit dit onderzoek goed op aan.’’