Exact doet openbaar bod

Delft, 2 januari 2009 – Onder verwijzing naar het persbericht van 10 november 2008 maakt Exact Holding N.V. vandaag bekend dat op het uitgebrachte openbare bod 92,86 % van de uitstaande aandelen in Orisoft zijn aangeboden aan haar dochtervennootschap Exact Group B.V.

Binnen de aanmeldingstermijn zijn 47.795.500 aandelen aangeboden aan Exact. De aangeboden aandelen vertegenwoordigen 92.86% van de uitstaande aandelen van Orisoft en vertegenwoordigen een waarde, gebaseerd op de biedprijs van MYR 0,275, van MYR 13.143.763,00. Op basis van de voorwaarden van het openbare bod, doet Exact het bod gestand.

De aandeelhouders van Oriosoft die hun aandelen nog niet aan Exact hebben aangeboden, wordt een aanvullende termijn gegund tot 16 januari 2009 om hun aandelen alsnog aan Exact aan te bieden.