Resultaten 2008 Schuitema

Het bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal 2009 bedraagt EUR 18,2 miljoen, een daling van 37% ten opzichte van dezelfde periode in 2008 (EUR 28,9 miljoen). De daling van het bedrijfsresultaat is voornamelijk het gevolg van een daling van het aantal C1000 winkels.*) De C1000 detailhandelsomzet is de consumentenomzet inclusief BTW van alle C1000 winkels. De netto-omzet van Schuitema bestaat uit de levering van goederen en diensten aan de C1000 ondernemers alsmede opbrengsten uit leveringen van goederen en diensten aan consumenten via de eigen filialen, onder aftrek van kortingen en exclusief BTW.

Tom Heidman, voorzitter van de directie van Schuitema n.v., zegt in een toelichting:

"De daling van de omzet over het eerste kwartaal is een gevolg van de afname van het aantal C1000 winkels. De gemiddelde weekomzet per winkel lag ten opzichte van vorig jaar hoger. Deze toename is onder meer het gevolg van succesvolle promotionele
activiteiten gedurende het eerste kwartaal."


Toelichting resultaten

Detailhandelsomzet C1000
De C1000 detailhandelsomzet in het eerste kwartaal 2009 (16 weken) bedraagt EUR 1.144 miljoen, een daling van 9,9% vergeleken met dezelfde periode in 2008 (EUR 1.269 miljoen). Deze daling is een gevolg van de afname van het aantal C1000 winkels.

De gemiddelde weekomzet per winkel bedraagt in het eerste kwartaal EUR 194.000, een toename van 6,6% vergeleken met dezelfde periode in 2008 (EUR 182.000).

Ontwikkeling vestigingspunten
Ultimo het eerste kwartaal 2009 bedraagt het aantal C1000 winkels 369, een daling van 70 winkels vergeleken met eind eerste kwartaal 2008 (439). Ten opzichte van ultimo 2008 is het aantal vestigingspunten gedaald met 5. In het eerste kwartaal 2009 zijn 3 kleine en/of onrendabele vestigingspunten vervreemd. Daarnaast zijn 2 winkels overgedragen aan Ahold .

Omzet Schuitema
De omzet van Schuitema in het eerste kwartaal 2009 (16 weken) bedraagt EUR 945 miljoen, een daling van 8,4% vergeleken met dezelfde periode in 2008 (EUR 1.032 miljoen).

Belangrijke gebeurtenissen

Wijziging directie

Begin mei 2009 zijn de heren T. Heidman en J.L.M. Sliepenbeek aangetreden als respectievelijk voorzitter van de directie en financieel directeur van Schuitema.

Openbaar bod
Ten aanzien van de aanmeldingstermijn van het openbare bod van Skipper Acquisitions b.v. op de resterende aandelen in het kapitaal van Schuitema n.v. kan worden vermeld dat het openbaar bod blijft opgeschort en zal worden hervat zodra de Ondernemingskamer een uitspraak heeft gedaan over de billijke prijs in het bod. Zodra duidelijkheid bestaat over de datum van hervatting van de aanmeldingstermijn zal door middel van een persbericht de datum van afloop van de aanmeldingstermijn als ook de verwachte datum van de beëindiging van de beursnotering van Schuitema
bekend worden gemaakt.