Befimmo wil leverage verlagen

De vastgoedbevak Befimmo wil via een kapitaalverhoging minstens 140 miljoen euro ophalen. Befimmo wil het geld naar eigen zeggen gebruiken om in te spelen op opportuniteiten. Daarbij wordt vooral gemikt op een verdere groei in België, in het bijzonder in de Brusselse regio. Dankzij de kapitaalverhoging wil Befimmo ook zijn financiële positie verbeteren, waarbij de schuldgraad van 50 naar 47% zou moeten worden teruggebracht.

Ageas Insurance Belgium, met een belang van 18,8% de belangrijkste aandeelhouder van Befimmo , heeft aangekondigd integraal te zullen inschrijven op de kapitaalverhoging. Befimmo wijst er verder op dat de waarde van zijn vastgoedportefeuille nauwelijks is aangetast door de economische crisis, wat volgens de vastgoedbevak de waarde van de portefeuille aantoont.

Gebaseerd op: Express.be / MD Info (26-5-2009)
© Newsselect 2009