GIMV boekt nettoverlies in 2008

De Gewestelijke Investeringsmaatschappij Vlaanderen ( Gimv ) heeft tijdens het afgelopen boekjaar een nettoverlies geleden van 322,3 miljoen euro. Het jaar daarvoor werd nog een nettowinst van 161,4 miljoen euro gerealiseerd. Het verlies over het voorbije boekjaar is volgens de Gimv vooral te wijten aan niet-gerealiseerde minwaarden op de portefeuille.

Sinds de toepassing van de internationale IFRS-boekhoudregels is Gimv verplicht om zowel gerealiseerde als niet-gerealiseerde minwaarden in de boeken op te nemen. Als gevolg van de scherpe daling van de aandelenmarkten heeft dit geleid tot een boekhoudkundig verlies over het volledige boekjaar. De waarde van de portefeuille van de Gimv wordt op dit ogenblik geraamd op 578,2 miljoen euro, tegenover 850 miljoen euro een jaar geleden.

Gebaseerd op: Express.be / MD Info (26-5-2009)
© Newsselect 2009