Corio emiteert voor 258 mln

Het Nederlandse vastgoedfonds Corio heeft vorige week voor 258 miljoen euro aandelen uitgegeven via een versnelde emissie. De emissieprijs is 32,50 euro per aandeel. Pensioenbelegger APG heeft naar rato van zijn bestaande belang voor 36,5% ingeschreven op de emissie.

Ondernemingen die aandelen uitgeven om de kas te spekken, verkeren dikwijls in financiële nood. Bij Corio ligt dat anders. Het fonds wil de opbrengst van de emissie aanwenden om overnames te verrichten. De marktprijzen voor vastgoed zijn in de afgelopen anderhalf jaar fors gedaald. Francine Zijlstra, directeur strategie en overnames bij Corio, verklaart dat Corio zich met name richt op Frankrijk en Spanje. Nieuwe Steen Investments (NSI) heeft vorige week voor 39,5 miljoen euro nieuwe aandelen uitgegeven. NSI wil het aandeel van bezittingen in Zwitserland opvoeren van 10% van de portefeuille naar 30% tot 40%.

Beleggers Belangen acht de emissies van beide fondsen een slimme zet, die waardecreatie voor de toekomst stimuleren. Het blad geeft voor Corio een houdadvies op korte termijn en koopadvies op lange termijn. De financiële positie van NSI is echter onvoldoende om de groei-ambities waar te maken. Daarom krijgt NSI op korte en lange termijn een verkoopadvies.

Gebaseerd op: Beleggersbelangen (12-6-2009)
© Newsselect 2009