Samenwerking KPN & Mobistar

Mobistar en KPN Group Belgium (BASE) kondigen vandaag een samenwerkingsakkoord aan voor het gezamenlijk verder uitbouwen van hun netwerken voor mobiele telecommunicatie. Deze overeenkomst zal een positieve impact hebben op het netwerkbereik binnen het kader van de nieuwe milieunormen.

Mobistar en KPN Group Belgium (BASE n.v.) hebben een overeenkomst getekend om samen te werken op het vlak van de verwerving en de bouw van nieuwe sites van hun respectievelijke mobiele telecommunicatienetwerken. De samenwerking betreft het delen van pylonen, masten, kabels, nutsvoorzieningen, veiligheidsvoorzieningen en de
transmissiesystemen. Het delen van de radio-infrastructuur valt niet onder de overeenkomst.

De operatoren houden de exploitatie van de gedeelde sites in eigen beheer. Dit type van samenwerkingsakkoord wordt sterk aangemoedigd door de Europese en nationale beleidsmakers en komt de telecommunicatie-industrie en de eindgebruikers ten goede. Dankzij deze overeenkomst kan op een meer efficiënte manier geïnvesteerd worden in infrastructuur.

Deze samenwerking zal uitmonden in een snellere uitbouw van de mobiele telecommunicatienetwerken en in een betere dienstverlening voor de klanten van beide operatoren. Het gedeelde gebruik van netwerksites zal resulteren in een beter netwerkbereik en zal tegelijk de ecologische voetafdruk van de operatoren doen afnemen.

Beide operatoren laten de deur open voor andere operatoren om eventueel toe te treden en het voorbeeld van Mobistar en KPN Group Belgium te volgen.