Openbaar bod Fortis Finance op EUR 1,0 miljard

Op 24 september 2009 kondigde Ageas Finance haar voornemen aan om een vrijwillig openbaar bod in contanten te lanceren op haar EUR 1,0 miljard uitstaande schuld in het European Medium Term Notes (EMTN) programma en de Inflation Linked Notes. Het openbaar bod is onderdeel van het plan om de zaken die te maken hebben met het oude Ageas proactief te beheren.

Op 3 november 2009 werd het prospectus door de Belgische Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurd. Dit prospectus zal beschikbaar zijn vanaf 10 november 2009, de aanvang van de acceptatieperiode. De acceptatieperiode sluit af op 30 november 2009 en Ageas Finance zal de resultaten van het bod bekend maken op 4 december 2009. Het prospectus omvat een volledige lijst van alle notes waarop het openbaar bod betrekking heeft. Het bepalen van de biedprijs, met inbegrip van betaling van de opgelopen rente, gebeurt op 11 december 2009.

De biedprijs voor alle obligaties die geen structured notes zijn, is de nominale waarde van de obligatie plus rente; voor de credit linked structured note met ISIN XS0173164780 is de biedprijs 95,139% van de nominale waarde van de note verhoogd met rente terwijl voor de inflation linked structured note met ISIN XS0181100834 de biedprijs 111,815% van de nominale waarde van de note verhoogd met rente bedraagt.

Vanaf 10 november 2009 zal een elektronische versie van het prospectus beschikbaar zijn op de website van Ageas www.fortis.com/nl/debtinvestors/fortis_debt_investors.asp. Op dezelfde datum is ook een gedrukte versie van het prospectus gratis verkrijgbaar bij Ageas Finance en BGL BNP Paribas.

Het overnamebod vindt enkel plaats in België, Nederland en Luxemburg. Dit persbericht vormt geen openbaar aanbod tot aankoop of verkoop noch een verzoek door wie dan ook in enig rechtsgebied waar dergelijk openbaar aanbod of verzoek niet is toegelaten of door enig persoon voor wie het onwettig is om dergelijk openbaar aanbod of verzoek te doen of aan enig persoon aan wie het onwettig is om dergelijk openbaar aanbod of verzoek te doen. Nergens werden er stappen ondernomen (noch zullen er stappen worden ondernomen) buiten België, Nederland en Luxemburg om een openbaar aanbod mogelijk te maken in enig rechtsgebied waarin daarvoor stappen zouden zijn vereist. Dit persbericht mag om die reden niet openbaar worden verspreid in enig rechtsgebied buiten België, Nederland en Luxemburg waar een registratie-, kwalificatie- of enige andere verplichting van kracht is of zou zijn met betrekking tot een openbaar aanbod tot aankoop of verkoop. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een inbreuk betekenen op de financiële wetgeving of regelgeving van andere rechtsgebieden. Met verzekeringen als core business, telt Ageas (www.fortis.com) meer dan 10.000 medewerkers in België en in andere landen. De vier kernmarkten van Ageas zijn België, het Verenigd Koninkrijk, Europa en Azië.

AG Insurance, waarin Ageas een belang van 75% heeft, is van oudsher marktleider op de thuismarkt België in de segmenten Life en Non-Life. AG Insurance positioneert zich eveneens als een belangrijke speler in het segment Employee Benefits.

Buiten België is Ageas Insurance International, een volledig dochterbedrijf van Ageas , via eigen vestigingen, joint ventures of lokale partners, actief in de drie andere markten. In het Verenigd Koninkrijk dingt Ageas naar de tweede plaats op de markt voor autoverzekeringen. In Azië maakt Ageas gebruik van zijn knowhow om samenwerkingsverbanden met een hoge toegevoegde waarde op te zetten.

In 2008 werd 54% van de omzet van de verzekeringsactiviteiten in België gerealiseerd en 46% in de andere landen.

Ageas heeft een belang van 45% in Royal Park Investments, een entiteit waarin een gestructureerde kredietenportefeuille is ondergebracht. Ageas heeft ook 100% deelnemingen in financiële vehikels, waarvan Ageas de financiële activa en verplichtingen beheert.

Ageas is genoteerd op Euronext (Brussel - Amsterdam).

Ageas hecht bijzonder veel waarde aan de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid, zoals blijkt uit de activiteiten van de Ageas Foundations op het gebied van het bedrijfsmecenaat en vrijwilligerswerk.

Perscontact:

Brussel : +32 (0)2 565 22 66

Investor Relations:

Brussel : +32 (0)2 565 53 78 Utrecht: +31 (0)30 226 65 66 Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.