Barco ziet voortgang bij haar divisies

Barco ( Euronext : BAR; Reuters: BARBt.BR; Bloomberg : BAR BB) maakte vandaag de resultaten bekend voor het kwartaal en het half jaar dat afliep op 30 juni 2010.

Financiële hoogtepunten van het tweede kwartaal van 2010:

Barco 's orderboek bedroeg eind juni 2010 513,3 miljoen euro, enkele raamcontracten voor digitale cinema niet meegerekend. Eind juni 2009 bedroeg het orderboek 336,7 miljoen euro.

• De inkomende bestellingen voor het kwartaal bereikten met 298,9 miljoen euro het hoogste punt ooit; dit is een stijging van 112,4% tegenover 140,7 miljoen euro vorig jaar.

• De omzet van 192,2 miljoen euro bedroeg 16,7% meer dan de 164,7 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009.

• Het brutoresultaat groeide met 37,4% naar 63,7 miljoen euro in vergelijking met 46,3 miljoen euro vorig jaar. De bruto winstmarge bedroeg 33,1%. In het tweede kwartaal van 2009 was dit 28,1%. In het eerste kwartaal van 2010 was dit 33,7%.

• De EBITDA bedroeg 19,5 miljoen euro in vergelijking met 8,4 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009.

• De EBIT bedroeg 5,8 miljoen euro tegenover min 5,6 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009. De EBIT-marge bedroeg 3,0% in vergelijking met min 3,4% in het tweede kwartaal van 2009.

• De netto inkomsten voor het kwartaal bedroegen 4,3 miljoen euro in vergelijking met min 5,2 miljoen euro vorig jaar.

• Het netto resultaat per aandeel bedroeg 0,36 euro ten opzichte van min 0,44 euro in het tweede kwartaal van 2009.

• De vrije kasstroom aan het einde van het kwartaal bedroeg min 1,4 miljoen euro ten opzichte van 12,4 miljoen euro het jaar ervoor.

Barco 's tweede kwartaal werd gekenmerkt door een ongeziene groei van de inkomende bestellingen voor alle markten, behalve voor digital signage. “Dit was waarschijnlijk ons beste kwartaal ooit”, zei Dhr. Van Zele, President en CEO, “met net geen 300 miljoen euro aan inkomende bestellingen. Dit is een goed voorteken voor de prestaties van Barco voor de komende kwartalen. We maken een explosieve groei mee in de vraag naar onze digitale cinemaprojectors en we proberen zo goed mogelijk om te gaan met het tekort dat hierdoor in de toeleveringsketen ontstaat.”

Dhr. Van Zele zei ook dat de leveringen dit kwartaal iets beter verliepen dan gepland, ondanks de aanhoudende wereldwijde tekorten in de toelevering van elektronische onderdelen en subsystemen. Hij zei dat de marges erop vooruit bleven gaan en dat de kosten goed onder controle werden gehouden.

Dhr. Van Zele zei dat het succes van de onderneming niet langer enkel ondersteund wordt door twee uitblinkers, namelijk digital cinema en medical, maar ook door alle andere divisies, waar de inkomende bestellingen een sterke groei kenden, behalve dan bij VLS/DS. “We zijn zeer tevreden dat onze control rooms en de defense/avionics divisies opnieuw redelijke winstniveaus bereiken, terwijl onze VLS/DS business nog moeite had om bij te benen. We zijn er zeker van dat de strategische overname van dZine Barco zal toelaten zijn aanbod uit te breiden met software oplossingen voor content creatie om op die manier toegevoegde waarde te creeëren in een markt die momenteel vooral om displays draait.”

Tot slot zei Dhr. Van Zele: “Na de eindanalyse blijven we er alle vertrouwen in hebben dat al onze divisies hun 10/10/20 bedrijfsdoelstellingen kunnen bereiken. Het is enkel een kwestie van tijd. We doen er alles aan om dit te bereiken.”

Nieuwe rapporteringstructuur
Vanaf 2010 zijn de activiteiten van Barco georganiseerd in twee businessgroepen of segmenten. Elke businessgroep is verantwoordelijk voor het management van zijn wereldwijde activiteiten.

De businessgroep Media & Entertainment en Simulation (MES) omvat de vroegere Media & Entertainment divisie, met events, out-of-home media & en digital cinema, en de simulation activiteiten van de vroegere Avionics & Simulation divisie. De markten voor events en out-of-home media heten voortaan Video Lighting Solutions (VLS) en Digital Signage.

De andere businessgroep, Monitoring & Control en Medical (MCM), brengt de vroegere Security & Monitoring divisie met traffic, surveillance & monitoring, defense, medical en de avionics activiteiten van de vroegere Avionics & Simulation divisie bijeen.

De resultaten van het eerste kwartaal van 2010 werden ook bekendgemaakt in lijn met deze nieuwe structuur en de financiële resultaten van vorig jaar werden geherformuleerd.

Gewijzigde rapporteringfrequentie
De raad van bestuur heeft besloten om de frequentie van de financiële verslagen van de onderneming te wijzigen vanaf het derde kwartaal van 2010. Dit betekent dat Barco vanaf het derde kwartaal van 2010 een tussentijds verslag zal geven voor de eerste en derde kwartalen in plaats van de volledige resultaten voor deze kwartalen.

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN VOOR HET KWARTAAL

Omzet en inkomende bestellingen
De omzet voor het kwartaal bedroeg 192,2 miljoen euro, dit is jaar op jaar een stijging van 16,7%. De interne omzetgroei bedroeg 10%. Alle divisies gingen erop vooruit, behalve simulation en video en lighting solutions/digital signage (VLS/DS). De medische, digital cinema en avionics markten kenden de grootste groei in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor.

De omzet in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika (EMEALA) vertegenwoordigde 42,5% van de geconsolideerde omzet, terwijl 35,6% van de omzet werd gerealiseerd in Noord-Amerika en 21,9% in de Asia Pacific regio. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2010 bleef de omzet gelijk in de EMEALA regio, terwijl de omzet respectievelijk met 26,8% en 4,1% groeide in Noord-Amerika en de APAC regio.

De inkomende bestellingen in het tweede kwartaal van 2010 bedroegen 298,9 miljoen euro, dit is een stijging van 112,4% (waarvan 105% intern) tegenover hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De groei bij de inkomende bestellingen zonder digital cinema en de overname van FIMI bedroeg 39%. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2009 was de groei uitgesproken in alle divisies, behalve VLS/DS, waar de inkomende bestellingen op hetzelfde niveau bleven.

De inkomende bestellingen in de APAC regio bedroegen 18,9% van het totaal, in vergelijking met 35% voor Amerika en 46,1% voor de EMEALA regio. De drie regio's droegen sterk bij tot de algemene stijging, met groeicijfers tegen of boven 100% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2009.

Het orderboek op het eind van het kwartaal was 513,3 miljoen euro of 52,4% meer dan op het eind van het tweede kwartaal van 2009 en 34,2% hoger dan in het eerste kwartaal van 2010.

Evolutie orderboek

(in miljoen euro) 2K10 1K10 4K09 3K09 2K09
Orderboek 513,3 382,6 331,4 342,4 336,7

Brutoresultaat
Het brutoresultaat steeg jaar op jaar met 37,4% naar 63,7 miljoen euro. De brutowinstmarge bedroeg 33,1% tegenover 28,1% in hetzelfde kwartaal vorig jaar en 33,7% in het eerste kwartaal van 2010.

EBIT
De EBITDA bedroeg 19,5 miljoen euro ten opzichte van 8,4 miljoen euro het jaar ervoor. De EBIT bedroeg 5,8 miljoen euro ten opzichte van min 5,6 miljoen in het tweede kwartaal van 2009.

De uitgaven voor research & development daalden jaar op jaar van 19,2 miljoen euro of 11,7% van de omzet naar 16,2 miljoen euro of 8,4% van de omzet. De uitgaven voor sales & marketing stegen van 23,4 miljoen euro of 14,2% van de omzet naar 27,7 miljoen euro of 14,4% van de omzet. De algemene en administratiekosten daalden ook van 10,6 miljoen euro of 6,4% van de omzet naar 12,5 miljoen euro of 6,5% van de omzet.

Andere bedrijfsopbrengsten bedroegen min 1,4 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2009 bedroegen andere bedrijfsopbrengsten 1,3 miljoen.

Belasting op het resultaat
In het tweede kwartaal van 2010 bedroegen de belastingen 1,0 miljoen euro ten opzichte van een positieve belastingimpact van 1,1 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009.

Nettoresultaat
Het nettoresultaat steeg naar 4,3 miljoen euro ten opzichte van min 5,2 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009. Het netto resultaat voor het tweede kwartaal van 2009 bevatte ook 0,4 miljoen euro nettoverlies van beëindigde bedrijfsactiviteiten. De nettomarge voor het kwartaal bedroeg 2,2% in vergelijking met min 3,2% één jaar eerder.

De nettowinst per gewoon aandeel (EPS) bedroeg 0,36 euro; een stijging tegenover min 0,44 euro in het tweede kwartaal van 2009. Na verwatering steeg de nettowinst per aandeel van min 0,41 euro naar 0,34 euro.

RESULTATEN VAN DE DIVISIES VOOR HET TWEEDE KWARTAAL VAN 2010

Media & Entertainment en Simulation businessgroep (MES)
De inkomende bestellingen voor MES stegen met 173,6% van 68,8 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009 naar 188,1 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2010. De digital cinema en simulation divisies leverden de grootste bijdrage aan deze groei. De inkomende bestellingen voor MES stegen sterk in de drie regio's. Bij digital cinema waren de inkomende bestellingen van 113,7 miljoen euro bijna 8 keer zo groot als in dezelfde periode van vorig jaar, met een sterke vraag in de drie regio's. Raamcontracten zijn niet opgenomen in de inkomende bestellingen.

De inkomende bestellingen bij VLS/DS kenden een lichte daling ten opzichte van het tweede kwartaal van 2009, waarbij EMEALA de beste prestatie neer zette. De daling van de wereldwijde inkomende bestellingen voor deze divisie is te wijten aan de digital signage business. Er wordt een ommekeer verwacht in de tweede helft van 2010 gezien de overname van dZine Barco 's digital signage aanbod zal uitbreiden met geavanceerde softwaretools voor content creatie en beheer.

In de simulation markt verdrievoudigden de inkomende bestellingen in het tweede kwartaal van 2009 dankzij het succes van de nieuwe full mission simulator technologie.

Het orderboek bedroeg eind juni 2010 252,6 miljoen euro, in vergelijking met 108,2 miljoen euro het jaar ervoor.

De omzet in MES steeg met 10,7% naar 91,3 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2010, tegenover 82,5 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009. De groei was afkomstig van Noord-Amerika en de APAC regio. De EMEALA regio kende een lichte daling van de omzet. In de digital cinema markt werd de omzet meer dan verdubbeld naar 46,5 miljoen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2009. In het eerste kwartaal van 2010 bedroeg de omzet bij digital cinema 30,5 miljoen euro.

Ondanks de aanhoudende wereldwijde tekorten in de toelevering van elektronische componenten en subsystemen kon het aantal leveringen toch groeien. Deze tekorten zijn ook de oorzaak van vertragingen bij de leveringen in de VLS business, maar verwacht wordt dat dit probleem zal afnemen in de tweede helft van 2010. In het tweede kwartaal van 2010 was de omzet lager bij simulation dan het jaar ervoor. Er wordt in de tweede helft van 2010 een ommekeer verwacht voor deze activiteiten.

Met zijn 24,9 miljoen euro kende het brutoresultaat voor MES businessgroep een stijging van 46,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De bruto winstmarge bedroeg 27,3% ten opzichte van 20,6% in het tweede kwartaal van 2009.

MES EBIT voor het tweede kwartaal van 2010 was min 0,6 miljoen euro ten opzichte van min 6,4 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009. De simulation en digital cinema divisies boekten een positieve EBIT, de laatste nipt met dubbele cijfers.

Monitoring & Control en Medical businessgroep (MCM)
De inkomende bestellingen bij MCM stegen met 54,2% (waarvan 40% intern) van 72,3 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009 naar 111,5 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2010. Alle divisies binnen de businessgroep droegen bij tot deze groei. Vooral de medische markt deed het erg goed, met een stijging van de inkomende bestellingen van 79,3%.

Zonder de Fimi overname bedroeg de interne groei bij de inkomende bestellingen 37%. In de control room business van de traffic, surveillance en monitoring (TSM) divisie worden de nieuwe LED powered cubes door de markt gezien als de beste die er zijn, en ze verbeteren de concurrentiepositie van TSM in de markt. De wereldwijde inkomende bestellingen voor deze divisie stegen met 21,9%. De inkomende bestellingen voor MCM verdubbelden bijna in Noord-Amerika en in de APAC regio. In de EMEALA regio groeiden de inkomende bestellingen met bijna 25%.

Eind juni 2010 bedroeg het orderboek 261,1 miljoen euro in vergelijking met 229,6 miljoen euro het jaar ervoor.

De omzet bij MCM steeg met 21,5% van 83,3 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009 naar 101,2 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2010. Net als bij de inkomende bestellingen droegen alle divisies bij tot de stijgende omzet, en dit in de drie regio's, waarbij Noord-Amerika de grootste relatieve groei boekte. De medische divisie zetten een zeer sterke prestatie neer, ondanks het feit dat de leveringen belemmerd worden door tekorten in de toeleveringsketen.

De medische divisie investeert in de uitbreiding van nieuwe verkoopkanalen en de ontwikkeling van nieuwe oplossingen die de productportefeuille in de healthcare markt verruimen. De defense/avionics divisie haalde zijn voordeel uit het omvangrijke orderboek in beide markten.

Met zijn 38,7 miljoen euro, steeg het brutoresultaat voor de MCM businessgroep met 30,3% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2009. De bruto winstmarge bedroeg 38,3% tegenover 35,6% in dezelfde periode vorig jaar.

De MCM EBIT voor het kwartaal bedroeg 6,4 miljoen euro, een EBIT-marge van 6,3%, tegenover 0,8 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009 en een marge van 1%. De EBIT-marge van de medische divisie kende dubbele cijfers. Zowel TSM als de defense/avionics divisies leunen nu sterk aan bij de EBIT-bedrijfsniveaus.

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN VOOR HET EERSTE HALFJAAR

Financiële hoogtepunten van de eerste helft van 2010:

• Het orderboek bedroeg op het eind van de eerste helft van 2010 513,3 miljoen euro, enkele digital cinema kaderovereenkomsten niet meegerekend. Eind juni 2009 bedroeg het orderboek 336,7 miljoen euro.

• De inkomende bestellingen voor het eerste half jaar stegen met 72,4% van 298,7 miljoen euro vorig jaar naar 515,1 miljoen euro.

• De omzet bedroeg 368,2 miljoen euro en steeg met 19,0% van 309,5 miljoen euro in de eerste helft van 2009.

• Het brutoresultaat groeide met 44,7% naar 123 ,0 miljoen euro in vergelijking met 85,23 miljoen euro vorig jaar. De bruto winstmarge bedroeg 33,4%. In de eerste helft van 2009 was dit 27,5%.

• De EBITDA bedroeg 38,2 miljoen euro in vergelijking met 15,7 miljoen euro in de eerste helft van 2009.

• De EBIT bedroeg 11,1 miljoen euro tegenover min 11,6 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009. De EBIT-marge bedroeg 3,0% in vergelijking met min 3,7% in de eerste helft van 2009.

• De netto inkomsten voor de eerste helft van 2010 bedroegen 8,4 miljoen euro in vergelijking met min 6,1 miljoen euro vorig jaar.

• Het netto resultaat per aandeel bedroeg 0,70 euro ten opzichte van min 0,51 euro in de eerste helft van 2009.

• De vrije kasstroom op het einde van het eerste half jaar bedroeg min 1,7 miljoen euro ten opzichte van 49,2 miljoen euro het jaar ervoor.

BALANS
Eind juni 2010 had Barco een netto cashpositie van 21,9 miljoen euro, in vergelijking met een netto cashpositie van 21,3 miljoen euro op 31 maart 2010 en een netto cashpositie van 36,9 miljoen euro op 30 juni 2009. Barco kocht geen eigen aandelen terug in de eerste zes maanden van 20101. Op 30 juni 2010 bedroegen de handelsvorderingen 154,4 miljoen euro, dit is 6,4 miljoen meer dan in het eerste kwartaal van 2010.

DSO bedroeg 72 dagen, dit is 5% minder dan in het eerste kwartaal van 2010, maar 7% meer dan in het tweede kwartaal van 2009. Met 199,6 miljoen euro waren de voorraden 20,9 miljoen euro groter dan eind maart 2010. De helft van die stijging is afkomstig van de digital cinema business, terwijl de andere helft verspreid is over de andere activiteiten. De stockrotatie bedroeg 2,1 ten opzichte van 2,6 op het eind van het tweede kwartaal van 2009.

De handelsschulden bedroegen 92,4 miljoen euro in vergelijking met 85,6 miljoen euro eind maart 2010. Eind juni 2009 bedroegen de handelsschulden 53,4 miljoen euro. De investeringsuitgaven voor het tweede kwartaal van 2010, zonder de gekapitaliseerde kosten voor R&D, bedroegen 3,2 miljoen euro, tegenover 0,6 miljoen euro het jaar ervoor.

VOORUITZICHTEN VOOR 2010
De volgende verklaringen zijn toekomstgericht en de eigenlijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen.

Gezien het hoge niveau van de inkomende bestellingen in het tweede kwartaal van 2010 en het orderboek dat eind juni 2010 meer dan 500 miljoen euro bedroeg, verwacht het management dat Barco zijn groei zal doorzetten in de tweede helft van 2010.