Mobistar verhoogt outlook, omzet + 7,5%

De Mobistar -groep zet in het eerste semester van 2010 uitstekende resultaten neer. In de geconsolideerde cijfers van de Mobistar -groep werden de resultaten van Mobistar Enterprise Services (MES) voor drie maanden opgenomen. De Mobistar -groep telde 3.910.839 actieve klanten voor mobiele telefonie op 30 juni 2010, 43.679 meer dan een jaar eerder of een stijging van 1,1 %.

Omzet omhoog
De Mobistar -groep realiseerde eind juni 2010 een geconsolideerde omzet uit telefonie van 760,8 miljoen euro ten opzichte van 713,3 miljoen euro een jaar eerder of een stijging met 6,7 % (+ 3,6 % excl. MES). De totaal geconsolideerde omzet van de Mobistar -groep nam toe met 7,5 % (+ 4,7 % excl. MES), van 761,6 miljoen euro op het einde van het eerste semester van 2009 naar 818,8 miljoen euro een jaar later. Deze groei is vooral te danken aan de succesvolle verkoop van smartphones, het toenemende gebruik van de mobiele data-activiteiten (sms, m2m en mobiel internet) en de activiteiten van Orange in Luxemburg en van MES.

Winstgevendheid gestegen
De Mobistar -groep sloot het eerste semester van 2010 af met een EBITDA -marge van de omzet uit telefonie van 37 % ten opzichte van 39 % van de omzet uit telefonie een jaar eerder, (37,8 % excl. MES). De daling in EBITDA -marge uit de omzet uit telefonie is te wijten aan (1) de integratie van MES, (2) een toename van de aanbiedingen met onbeperkt smsverkeer, (3) de commerciële investeringen in de vastelijnactiviteiten nodig om van Mobistar een compleet convergent telecombedrijf te maken.

De sterke groei in de omzet had een positieve invloed op de geconsolideerde EBITDA van de Mobistar -groep die steeg van 278,4 miljoen euro eind juni 2009 naar 281,6 miljoen euro een jaar later of een toename van 1,1 % (+ 0,4 % excl. MES).

De geconsolideerde nettowinst van de Mobistar -groep bedroeg 132,4 miljoen euro op het einde van het eerste semester van 2010, een toename van 3 % in vergelijking met de 128,5 miljoen euro eind juni 2009 (+ 4,2 % excl. MES). De nettowinst per aandeel steeg met 3 %, van 2,14 euro per aandeel op 30 juni 2009 naar 2,21 euro een jaar later (+ 4,2 % excl. MES).

Extra investeringen
In het eerste semester van 2010 bleef Mobistar verder investeren, voornamelijk in zijn mobiel netwerk, voor een totaalbedrag van 55 miljoen euro ten opzichte van 61,1 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2009. De vertraging van het investeringsritme is te wijten aan (1) het moratorium op de bouwvergunningen en de milieuvergunningen als gevolg van de implementatie van de nieuwe 3V/m-norm in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en (2) de voornamelijk in het tweede semester van 2010 geplande IT-vernieuwingen.