Ten Cate verdubbelt de winst over de eerste helft van 2010

Vooruitlopend op de publicatie van de halfjaarcijfers op donderdag 26 augustus 2010 en op basis van voorlopige uitkomsten deelt TenCate mede dat het bedrijfsresultaat (EBIT) in het tweede kwartaal van 2010 circa € 27 miljoen bedraagt (tweede kwartaal 2009: € 11,1 miljoen).

Het bedrijfsresultaat over de eerste zes maanden van 2010 is verdubbeld tot een bedrag van circa € 33 miljoen. Rekening houdend met incidentele posten verdubbelde ook de nettowinst over het eerste halfjaar tot circa € 19 miljoen.

Gang van zaken
De concernomzet over de eerste zes maanden van 2010 bedroeg circa € 450 miljoen (+5%).

De sector Geosynthetics & Grass liet een sterke groei zien (+17%). De omzet in de sector Advanced Textiles & Composites daalde met 10% door een verminderde vraag in TenCate Defender(TM) M en TenCate Gen2(TM) ten behoeve van het Amerikaanse leger. Dit was het gevolg van een aanpassing van de camouflage print (MultiCam pattern). Anderzijds resulteerde de succesvolle marktintroductie van het beschermende weefsel TenCate Tecasafe(TM) Plus in de Amerikaanse industriële markt in een sterke omzettoename van dit product in het eerste halfjaar.

In de tweede helft van het jaar zal de omzet met name in TenCate Defender(TM) M zich weer herstellen op het oude niveau.

De sector Geosynthetics & Grass boekte een belangrijke verbetering van het resultaat. De kostendaling in de bedrijfsvoering binnen de gehele sector komt hierin tot uitdrukking. In de kunstgrasactiviteiten werd het commerciële beleid aangepast in combinatie met efficiencymaatregelen. Dit had een sterk positief effect.

Ook de sector Overige Activiteiten toonde een positief beeld. TenCate Enbi liet een sterke winstgroei zien, mede door de genomen kostenmaatregelen eind 2009 en door positieve marktontwikkelingen. Xennia Technology liet een goede voortgang van de commerciële ontwikkelingen zien.

De bankconvenant net debt / EBITDA (schuldratio) is in het eerste halfjaar duidelijk onder de maximaal overeengekomen waarde (3,0) gebleven.

Gang van zaken tweede helft 2010
In de tweede helft van 2010 zal de verbetering van de resultaten zich voortzetten en zal er ook vanuit de sector Advanced Textiles & Composites sprake zijn van positieve ontwikkelingen die de winstgroei ondersteunen. De omzet van beschermende weefsels aan het Amerikaanse leger zal zich herstellen.

Tevens is de verwachting dat de omzet op het gebied van aerospace composites zich in de tweede helft geleidelijk zal gaan herstellen. De armour compositesmarkt in de VS laat een gunstiger beeld zien dan over de eerste zes maanden, op basis van het huidige projectportefeuille. Nieuwe programma's, zoals die voor Eurocopter, zullen in de toekomst geleidelijk aan de omzet gaan bijdragen.

Het toekomstperspectief in zowel de vliegtuigmarkt als de armourmarkt ten aanzien van composieten is derhalve gunstig zo stelt het bedrijf.