Sligro boekt 28 miljoen euro winst over Q2

De nettowinst over het eerste halfjaar bedroeg € 28 miljoen, een toename van 4,6% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2009. De omzet over het eerste halfjaar 2010 beliep 1.115 miljoen euro, een toename van 2,7%. De autonome omzetgroei beliep 4,7%.

Brutowinst omlaag
De brutowinst als percentage van de omzet nam met 0,3% af door prijs- en actiedruk en door mixeffecten. Ondanks het effect van versnelde afschrijvingen ad € 2,5 miljoen, zijn de kosten als percentage van de omzet licht gedaald. Exclusief deze afschrijvingen is er sprake van een daling met 0,3%. In de overige bedrijfsopbrengsten is in 2010 een boekwinst op afgestoten activa begrepen van € 1 miljoen ten opzichte van een boekverlies in 2009 van gelijke omvang.

Bij Food retail beliep de toename van de identieke consumentenomzet 4,2% (Q2: 3,4%) waarvan 5,2% voor EMTÉ (Q2: 4,6%) en 1,5% voor Golff (Q2: 0%).

Sligro is blij met resultaten
De financiële positie van Sligro Food Group is onverminderd sterk ondanks de betaling in het eerste halfjaar van het jubileumdividend zo schrijft het bedrijf in haar persbericht van 22 juli 2010. De operationele kasstroom is in het eerste halfjaar 2010 in neerwaartse zin beïnvloed door een effect van de 53e week in 2009, vooruitbetaalde vennootschapsbelasting en gewijzigde betalingscondities met een belangrijke leverancier.