CMB ziet omzet licht stijgen over H1 2010

Voor het eerste semester bedraagt het geconsolideerd resultaat na belastingen 85,7 miljoen EUR (2009: 62,1 miljoen EUR). De bijdrage van Bocimar aan het geconsolideerd resultaat voor het eerste semester van 2010 bedraagt 42,8 miljoen EUR (2009: 64,5 miljoen EUR).

Minder vervoer droge ladingen
Tijdens de afgelopen weken hebben de markten voor het vervoer van droge lading een
aanzienlijk neerwaartse correctie gekend. Vooral in het capesizesegment is de daling het meest uitgesproken. Het grote aantal opgeleverde nieuwbouw capesize-eenheden is hier uiteraard niet vreemd aan. Rekening houdend met de indekking van de vloot voor de rest van het jaar zal Bocimar weinig of geen nadeel ondervinden van deze verzwakking.

Impact verstoringen Europees luchtruim viel mee
Het resultaat van Bocimar voor het eerste semester houdt rekening met 10,1 miljoen EUR (2009: 12 miljoen EUR) aan meerwaarden gerealiseerd op de verkoop van Mineral Monaco (2005 – 180.263 dwt) en Mineral China (2005 – 177.808 dwt). ASL Aviation draagt 1,5 miljoen EUR bij aan het resultaat van het eerste semester (2009: 4,9
miljoen EUR). Ondanks de verstoringen van het Europees luchtverkeer hebben ASL en haar dochtervennootschappen – dankzij de specifieke karakteristieken van hun
contractenportefeuille – goede resultaten kunnen neerzetten zo stelt CMB .

Profijt van wisselkoers
De bijdrage van de Andere activiteiten aan het geconsolideerd resultaat van het eerste semester bedraagt 41,4 miljoen EUR (2009: -7,3 miljoen EUR). Deze bijdrage is bijna uitsluitend toe te schrijven aan een niet-gerealiseerde wisselkoerswinst
van 38,3 miljoen EUR op de USD kaspositie van de Groep, gewaardeerd aan de slotkoers van 30 juni 2010 van 1,2271 USD/EUR.

Op basis van de huidige USD-positie vertegenwoordigt een wijziging van 0,01 in USD/EUR wisselkoers om en nabij 2,2 miljoen EUR. Over de vergelijkbare periode van 2009 werd nog een wisselkoersverlies van -3,4 miljoen EUR opgetekend.