Oranjewoud neemt Strukton over

Oranjewoud N.V. is actief in Europa en de Verenigde Staten als leverancier van kwalitatief hoogwaardige diensten op het brede terrein van infrastructuur, milieu, water, veiligheid, sport & leisure en stedelijke en gebiedsontwikkeling.

De voorgenomen transactie zal de positie van Oranjewoud N.V. in de infrastructuurmarkt aanzienlijk verbreden en versterken, wat haar in staat stelt in deze markt te profiteren van een toenemende vraag naar een breder dienstenpakket en multidisciplinaire, geïntegreerde oplossingen.

Belangrijkste elementen van de voorgenomen transactie:

 • Oranjewoud N.V. en NS Groep N.V. ("NS") hebben overeenstemming bereikt over de overname van 100% van de aandelen van Strukton Groep N.V. ("Strukton") voor een bedrag van EUR 168,1 miljoen.

 • De huidige werkmaatschappijen van Oranjewoud N.V. en Strukton blijven apart functioneren en worden niet geïntegreerd.

 • Grootaandeelhouder van Oranjewoud N.V. Centric B.V. ("Centric") en het management van Strukton staan achter de voorgenomen transactie.

 • De voorgenomen transactie leidt niet tot een daling van de werkgelegenheid bij Strukton of Oranjewoud N.V.

 • Oranjewoud N.V. zal de voorgenomen transactie financieren middels een combinatie van eigen middelen, het aantrekken van schuld en een aandelenemissie van EUR 80 miljoen waarvan EUR 25 miljoen direct geplaatst zal worden bij Project Holland Deelnemingen B.V. ("Project Holland Fonds").

 • Oranjewoud N.V. zal haar corporate governance structuur versterken en haar aandeelhoudersbasis verbreden.

 • Oranjewoud N.V. streeft naar afronding van de transactie in het 3e kwartaal van 2010, na goedkeuring van de relevante mededingingsautoriteiten en haar aandeelhouders.

  Gerard Sanderink (CEO Oranjewoud N.V.): "De medewerkers van Strukton kenmerken zich door een hoog kennisniveau. Het bedrijf is actief in de infrastructuurmarkt en de realisatie en het beheer en onderhoud van gebouwen en objecten. Dit betreft niet alleen stationsgebieden maar ook klanten als Philips , Schiphol, Sara Lee Douwe Egberts, Nike en diverse financiële instellingen. Daarnaast beschikt Strukton over een ruime ervaring op het gebied van geïntegreerde contracten zowel in de infra als de gebouwgebonden markt.

  Gecombineerd met de sterke strategische posities, de goede internationale spreiding van de railactiviteiten, de uitstekende positie in beheer en onderhoud van rail en de kennis op het gebied van fundatietechnieken en ondergrondse infra ten behoeve van de ontwikkeling van ondermeer tunnels en parkeergarages en andere meer complexe werken, is de onderneming goed gepositioneerd voor de toekomst. Wij kijken ernaar
  uit om vanuit de gecombineerde marktpositie in de infrastructuurwaardeketen zowel Strukton als de infrastructuuractiviteiten van Oranjewoud verder te versterken."


  Durk ten Wolde (CEO Strukton Groep) en Raymond Steenvoorden (Directielid Strukton Groep): "De onderneming biedt een breed scala aan diensten en zal zodoende optimaal in staat zijn om te kunnen inspelen op de toenemende marktvraag naar ontwerp en uitvoeringsoplossingen in combinatie met ppsoplossingen – voor infrastructurele vraagstukken. De onderneming zal zich blijven richten op projecten rondom knooppunten, mobiliteit en doorgaande exploitatie. Belangrijk is dat met de overname door Oranjewoud N.V. de onderneming een aandeelhouder krijgt met een langetermijnvisie op Strukton. Strukton heeft met een goedgevulde orderportefeuille een solide basis".

  Strategische motivatie
  Oranjewoud N.V. kent een groeistrategie met een focus op het gebied van infrastructuur, milieu, water, ruimtelijke ontwikkeling en sport & leisure.
  De voorgenomen transactie zal de positie van Oranjewoud N.V. in de infrastructuurmarkt aanzienlijk verbreden en versterken. Oranjewoud N.V. kan door het versterken van haar positie in deze markt profiteren van een toenemende vraag naar een breder dienstenpakket en multidisciplinaire, geïntegreerde oplossingen (bijv. design & build contracten).