Exmar noteert rode cijfers door rente-instrumenten

De Groep realiseerde een bedrijfsresultaat (EBIT) van USD 15,3 miljoen tijdens de eerste zes maanden van 2010 (USD 20,7 miljoen tijdens dezelfde
periode 2009).

Resultaat onder druk door rente-instrumenten
Het financieel resultaat werd negatief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van de interest rate swaps voor het beheer van het renterisico op
de langetermijnfinanciering van de vloot dat resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerd verlies van USD -28,7 miljoen (2009: winst van USD 44,7 miljoen), en door USD -13,9 miljoen niet-gerealiseerd wisselkoers verlies (2009: winst van USD 8,3 miljoen) bepaald op basis van de slotkoers van 30 juni 2010 van EUR/USD 1,2271.

Voor het eerste semester 2010 bedraagt het geconsolideerde resultaat nà belasting USD –48,3 miljoen (2009: USD 36,0 miljoen). Indien geen rekening wordt gehouden met de wijziging in de reële waarde van de indekkingsinstrumenten (Mark-to-Market) zou het geconsolideerd resultaat nà belastingen USD -19,6 miljoen bedragen.