Ruilverhouding interim stockdividend Nutreco 1 op 95 aandelen

Nutreco deelt mee dat de ruilverhouding voor het interim stockdividend is vastgesteld. Hierbij zal een verhouding gelden van 1 nieuw gewoon aandeel op 95 bestaande gewone aandelen.

Gebaseerd op de gewogen gemiddelde koers van 11, 12 en 13 augustus 2010 van EUR 47,39 vertegenwoordigt 1/95ste gewoon aandeel een waarde van EUR 0,499, hetgeen nagenoeg gelijk is aan het bruto dividend in contanten van EUR 0,50 per gewoon aandeel.

Zowel het cash- als stockdividend komen op 19 augustus 2010 ter beschikking van de aandeelhouders