Umicore ondertekent langetermijnovereenkomst met Terrafame voor de levering van duurzaam, koolstofarm nikkel

Umicore ondertekent langetermijnovereenkomst met Terrafame voor de levering van duurzaam, koolstofarm nikkel

Umicore heeft een langetermijnovereenkomst gesloten met Terrafame Ltd. voor de levering van koolstofarm, duurzaam en hoogwaardig nikkelsulfaat. Na de succesvolle afronding van het kwalificatieproces zijn de commerciële leveringen gestart en zullen de volumes in de loop van 2023 verder toenemen.                                             

Met dit partnerschap bevestigen Umicore en Terrafame hun sterke engagement om een duurzame waardeketen voor batterijmaterialen in Europa tot stand te brengen. De Europese waardeketen zal zorgen voor hoogwaardige, uit Europa afkomstige batterijmaterialen die volledig overeenstemmen  met de milieu- en mensenrechtenprincipes in Umicore ’s Global Sustainable Sourcing Policy en Terrafame’s duurzaamheidsverbintenissen volgens de toonaangevende wereldwijde duurzaamheidsprincipes. Bovendien was de lage koolstofvoetafdruk van Terrafame's processen een kritische afweging voor Umicore , gezien haar streven naar een koolstofvrije waardeketen voor batterijmaterialen.

"Het partnerschap van Umicore met Terrafame draagt opnieuw in belangrijke mate bij aan de Green Deal-ambities van de Europese Unie en aan het realiseren van een regionaal onafhankelijke en duurzame bevoorradingsketen voor EV-batterijmaterialen in Europa," zei Mathias Miedreich, CEO van Umicore . "De bijdrage van Umicore aan het creëren van een duurzame bevoorradingsketen voor batterijen en aan het verminderen van de scope 3 broeikasgasemissies van onze klanten kadert in onze duurzaamheidsovertuigingen en onze differentiërende competitieve en strategische positionering."

Hoogwaardig nikkel is een kritieke grondstof voor de productie van kathodematerialen in batterijen voor elektrische voertuigen. In de context van een versnelde overgang naar elektromobiliteit in Europa stelt deze overeenkomst voor lokaal geproduceerd nikkelsulfaat de industrie in staat te voldoen aan de groeiende vraag naar kathodematerialen van haar klanten in de regio. Deze overeenkomst zal een aanzienlijk deel van de toekomstige nikkelbehoeften van de kathodematerialenfabriek van Umicore in Polen dekken. Deze fabriek, die medio 2022 in productie ging en volledig aangedreven wordt door hernieuwbare elektriciteit, is Europa's allereerste gigafabriek voor kathodematerialen.

"Europese klanten genieten niet alleen van een gewaarborgde toegang tot kritieke grondstoffen. Ze weten bovendien dat deze grondstoffen worden verkregen met een aanzienlijk lagere koolstofvoetafdruk en dat wij bij Umicore ze vervolgens met groene elektriciteit verwerken tot kathodematerialen voor batterijen voor elektrische voertuigen," zei Mathias Miedreich.

"We hebben samen met Umicore een rigoureus productkwalificatieproces uitgevoerd en zijn blij dat we gestart zijn met commerciële leveringen die voldoen aan de hoge kwaliteits- en duurzaamheidsnormen van Umicore . Het unieke en energie-efficiënte productieproces van Terrafame maakt het mogelijk de koolstofvoetafdruk van nikkel van batterijkwaliteit met meer dan 60% te verminderen in vergelijking met het huidige industriegemiddelde," zei Joni Lukkaroinen, CEO van Terrafame.

Deze overeenkomst vult de diverse langetermijnbevoorradingscontracten van Umicore aan voor kritieke batterijmetalen - lithium, kobalt, nikkel - en volgt op langetermijnovereenkomsten voor de duurzame levering van lithium.


Meer informatie

Umicore Investor Relations

Caroline Kerremans+32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com
Eva Behaeghe+32 2 227 70 68eva.behaeghe@umicore.com
Adrien Raicher+32 2 227 74 34adrien.raicher@umicore.com

Umicore Media Relations 

Marjolein Scheers                                        +32 2 227 71 47               marjolein.scheers@umicore.com
Caroline Jacobs                                           +32 2 227 71 29                  caroline.jacobs@umicore.com

Terrafame

Joni Lukkaroinen                                         +358 20 7130890                joni.lukkaroinen@terrafame.fi
Veli-Matti Hilla                                            +358 40 569 9906                   veli-matti.hilla@terrafame.fi


Over Umicore

Umicore is een circulaire materiaaltechnologie-groep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.        


Het merendeel van Umicore ’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.       


Umicore ’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in de eerste helft van 2022 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 2,1 miljard (omzet van € 13,8 miljard) en heeft momenteel 11.350 mensen in dienst. 

Over Terrafame Ltd 

Terrafame verbetert koolstofarme mobiliteit door verantwoord geproduceerde batterijchemicaliën te leveren aan de wereldwijde batterij-industrie. Een van 's werelds grootste productielijnen voor chemicaliën die worden gebruikt in batterijen voor elektrische auto's bevindt zich op het industrieterrein van Terrafame. De fabriek kan nikkelsulfaat produceren voor ongeveer 1 miljoen elektrische auto's per jaar. De koolstofvoetafdruk van het nikkelsulfaat dat Terrafame produceert, behoort tot de kleinste in de industrie.
Terrafame's geïntegreerde, unieke en energie-efficiënte productieproces van de mijn tot de batterijchemicaliën bevindt zich op één enkel industrieterrein. Het biedt klanten een transparante, traceerbare en echt Europese toeleveringsketen voor batterijchemicaliën.
Terrafame Ltd werd opgericht in 2015. Haar netto-omzet in 2021 bedroeg 378 miljoen euro. Er werken ongeveer 1.500 mensen op de industriële site, waarvan de helft werknemers zijn van partnerbedrijven. www.terrafame.com