Publicatie geconsolideerde financiële verslaggeving F. van Lanschot Bankiers NV 2017

's-Hertogenbosch, 15 maart 2018

Van Lanschot Kempen heeft vandaag de geconsolideerde financiële verslaggeving van
F. van Lanschot Bankiers NV over 2017 gepubliceerd. Deze entiteit is een dochter-vennootschap van Van Lanschot Kempen NV. Met deze publicatie wordt voldaan aan wet- en regelgeving.

De genoemde verslaggeving is gepubliceerd op de website van Van Lanschot Kempen, zie vanlanschotkempen.com/rapportenfvlbankiers.

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90;
investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam , is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Voor meer informatie: vanlanschotkempen.com.


Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In de documenten die met dit bericht worden gepubliceerd, kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management.

Werkelijke resultaten en omstandigheden kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot Kempen ten aanzien van, onder andere, inschattingen met betrekking tot (a) batengroei, (b) kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en marktontwikkelingen, (e) rentestanden, (f) gedragingen van klanten, investeerders en/of wederpartijen, (g) handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties en (h) juridische en fiscale ontwikkelingen.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van nieuwe informatie of veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.

Op de cijfers met betrekking tot verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen die in het document zijn genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

De documenten die met dit bericht worden gepubliceerd zijn geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en zijn geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Attachment:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/713d8c1f-8497-44f6-a780-ffc5a7630427