Protocolakkoord bij supermarktketen Delhaize

Bij supermarktketen Delhaize is de stakingsaanzegging van de vakbonden opgeschort. De vakbonden stellen dat met de directie immers een protocolakkoord werd bereikt over een nieuwe arbeidsorganisatie en een gender-neutraal verloningsmodel. De vakbonden merken op dat Delhaize jarenlang een feitelijke discriminatie heeft gehanteerd in de loonpolitiek, waarbij vrouwen benadeeld werden.

Door het nieuwe akkoord zou daarvoor echter een oplossing zijn gevonden. Ook zouden in het akkoord maatregelen zijn opgenomen voor een eenvoudiger loonstructuur en een efficiëntere arbeidsorganisatie.

De onderhandelingen slepen al jaren aan, maar de onenigheid liep de voorbije periode naar een hoogtepunt, waarop de vakbonden tijdens een verzoeningsvergadering een algemene stakingsaanzegging hadden ingediend. De vakbonden zeggen het protocolakkoord bij hun achterban te zullen verdedigen.

Express.be