Nutreco brengt Nederlandse pensioenregeling onder bij AEGON

Nutreco maakt vandaag bekend dat de pensioenregeling van haar Nederlandse bedrijfsonderdelen per 1 januari 2011 wordt ondergebracht bij verzekeringsmaatschappij AEGON Levensverzekering NV. Nutreco heeft hierover een akkoord bereikt met de Centrale Ondernemingsraad en de Vereniging Gepensioneerden Nutreco.

De regeling houdt onder meer in dat de nominale pensioenuitkering door AEGON voor 100% wordt gegarandeerd. De premie voor Nutreco zal de komende vijf jaar worden verhoogd met als doel de pensioenen in de toekomst te kunnen indexeren.

De Stichting Nutreco Pensioenfonds zal, onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank, haar verplichtingen en bezittingen overdragen en worden opgeheven.