Nederlandse Staat bevestigt schriftelijk tegenvorderingen tegen Ageas in verband met de Mandatory Convertible Securities

In antwoord op de dagvaarding uitgebracht door Ageas tegen ABN AMRO Bank en ABN AMRO Group op 9 december 2010, in verband met de omzetting van de Mandatory Convertible Securities ("MCS") op 7 december 2010, heeft de Nederlandse Staat nu formeel Ageas in kennis gesteld van de twee tegenvorderingen waarnaar Ageas verwees in haar persbericht van 29 september 2010.

Emissievoorstel
Op basis van wat was overeengekomen in verband met de MCS, heeft Ageas aan ABN AMRO Bank en ABN AMRO Group gevraagd om aandelen uit te geven aan Ageas voor een bedrag van EUR 2 miljard of een vergoeding te betalen van hetzelfde bedrag. De twee tegenvorderingen van de Nederlandse Staat, die voortvloeien uit de verkoop van de Nederlandse bank- en verzekeringsactiviteiten op 3 oktober 2008, bedragen EUR 675 miljoen en EUR 210 miljoen. De Nederlandse Staat heeft voor deze twee vorderingen tegen Ageas nog geen juridische procedure ingesteld voor de rechtbank.

Zoals reeds vroeger werd meegedeeld, zal Ageas de grond van deze vorderingen betwisten.