Nieuwe Steen koopt winkels in Rotterdam Zuid

Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) heeft het Zuiderterras, onderdeel van winkelcentrum Zuidplein te Rotterdam, gekocht van IVG Institutional Funds GmbH. Door de aankoop van het Zuiderterras wordt het aandeel van NSI in het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland uitgebreid naar ruim 30%. De koopsom voor het Zuiderterras bedraagt € 24 miljoen en de overdracht heeft op 28 december 2010 plaatsgevonden.

Het door NSI verworven Zuiderterras omvat 8 winkels, waaronder Media Markt-Saturn en Bristol, met een oppervlakte van ruim 10.000 m2 en een parkeergarage.Het Zuiderterras is nagenoeg geheel verhuurd. Recentelijk hebben meerdere huurders hun huurovereenkomst verlengd waardoor de gemiddelde gewogen looptijd van de huurovereenkomsten 6 jaar bedraagt. De huurinkomsten zijn circa € 1,8 miljoen per jaar en daarmee ligt de bruto initiële yield ruim boven de doelstelling van 7% voor winkelcentra. De aankoop is daarmee een goede versterking van de winkelportefeuille van NSI. Bovendien kan middels het proactieve vastgoedmanagement van NSI additionele waarde worden toegevoegd aan deze aankoop.

Winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam is met 55.000 m2 winkeloppervlakte en 155 winkels het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland. Het centrum trekt jaarlijks 12 miljoen bezoekers en onderzoek toont aan dat deze bezoekers bovengemiddeld positief zijn. NSI bezit al een deel van winkelcentrum Zuidplein waarin ondermeer een AH is gevestigd van 3.500 m2. Door de toevoeging van Zuiderterras realiseert NSI een kostenefficiënter management en worden meer mogelijkheden gecreëerd om bestaande huurders vast te houden en nieuwe huurders aan te trekken.

Johan Buijs, algemeen directeur van NSI: “De acquisitie van het Zuiderterras is een duidelijke versteviging van onze positie in het winkelcentrum Zuidplein en past bovendien uitstekend binnen onze strategie om te investeren in winkelcentra met een vloeroppervlak van minimaal 10.000 m2.

Hiernaast blijven we onverminderd enthousiast over een mogelijke fusie met VastNed Offices/Industrials en de voordelen die een dergelijke combinatie beide bedrijven biedt. Los van de fusiebesprekingen zullen we ook in 2011 gewoon doorgaan met de invulling van onze strategie en de verdere opbouw van een vastgoedportefeuille die voor ongeveer de ene helft uit winkels en de andere helft uit kantoren bestaat. Wij zijn er van overtuigd dat een gemengd fonds op langere termijn het best in staat is om meerwaarde voor aandeelhouders te creëren.”