Trading update KBC over Q4, bank moet voorzieningen treffen

De onderliggende resultaten van KBC voor het vierde kwartaal van 2010 zullen worden beïnvloed door de verhoging van de voorzieningen voor de Ierse kredietportefeuille en een uitzonderlijke zaak van onregelmatigheden bij KBC Lease UK.

KBC zal voor die twee gebeurtenissen eenmalig bijkomende voorzieningen van netto 315 à 330 miljoen euro (afhankelijk van de precieze fiscale impact) aanleggen en wenst de markt en alle stakeholders daarover te informeren vóór de publicatie van de resultaten voor het vierde kwartaal van 2010 op 10 februari 2011.

Bovengenoemde gebeurtenissen en de beperkte resultaten uit marktactiviteiten zullen de resultaten van de divisie Merchantbanking beïnvloeden. De onderliggende resultaten uit overige activiteiten voor het vierde kwartaal van 2010 liggen echter volledig in de lijn van de verwachtingen. Het effect van beide gebeurtenissen op het gerapporteerde resultaat zal niet substantieel zijn.

KBC Bank Ireland verhoogt de voorzieningen voor zijn kredietportefeuille

Sinds de publicatie van de resultaten voor het derde kwartaal op 10 november 2010 zag KBC de marktomstandigheden in Ierland verder versomberen.

Nadat op 28 november 2010 werd bekendgemaakt dat de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds een steunpakket van 85 miljard euro voor Ierland zouden vrijmaken en duidelijk werd welke impact dat zou hebben op de Ierse economie, heeft KBC Bank Ireland het niveau van de nodige voorzieningen voor 2010 herbekeken.

Hoewel het financiële hulppakket het risico van een Iers staatsbankroet moet verminderen, verwacht KBC ook dat de versnelde herstructurering van de Ierse banken (het Bank Recovery Plan) een negatief effect zal hebben op de activawaarderingen in de industrie. Bijgevolg heeft KBC zijn provisies voor zijn commercieel kredietportefeuille verhoogd, vooral voor de relatief beperkte activiteiten inzake vastgoedontwikkeling en investeringsfinanciering.

Bovendien wordt verwacht dat een eventueel economisch herstel trager dan in november 2010 verwacht zal verlopen en dat het op korte termijn geen positief effect zal hebben op de tewerkstelling. De aanhoudend hoge werkloosheid zou kunnen leiden tot een toename van de achterstallen en wanbetalingen op hypothecaire kredieten bij retailcliënten. Daarom heeft KBC zijn provisies voor de residentiële hypotheekportefeuille eveneens verhoogd.

Als een gevolg van deze factoren heeft KBC beslist bijkomende waardeverminderingen te boeken. De voorzieningen voor waardeverminderingen op kredieten zullen nu voor het vierde kwartaal 2010 ongeveer 263 miljoen euro netto bedragen (300 miljoen euro bruto).