Value8 NV vergroot belang in Fornix tot 26,59 procent

Value8 NV deelt mede dat zij haar belang in Fornix BioSciences NV heeft vergroot tot 26,59 procent van de uitstaande aandelen. In het kader van art. 5:38 Wft heeft Value8 een melding gedaan bij AFM . De vorige melding (24,91 procent) dateert van 12 januari 2011.