Aquablation-therapie ontvangt als eerste robotchirurgiesysteem een MedTech Innovation Briefing (MIB) van de National Institute for Health Care Excellence

REDWOOD CITY, Californië, March 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PROCEPT® BioRobotics Corporation heeft vandaag bekendgemaakt dat Aquablation-therapie een MedTech Innovation Briefing (MIB) heeft ontvangen van het National Institute for Health Care REIT Excellence (NICE) voor goedaardige prostaatvergroting (BPH) in het Verenigd Koninkrijk. Het NICE heeft erkend dat Aquablation net zo effectief is als transurethrale resectie van de prostaat (TURP) voor de verwijdering van prostaatweefsel bij mannen met BPH. Een groep klinische experts zegt dat de technologie innovatief is in vergelijking met de standaardbehandeling en nog meer voordelen biedt, zoals een beter vermogen om de seksuele functie te behouden. De klinische experts die bij de evaluatie waren betrokken, verklaarden dat de technologie de potentie heeft om TURP te vervangen en zal concurreren met Holmium Laser-enucleatie voor grotere prostaten.

Aquablation-therapie is het eerste en enige robotchirurgiesysteem dat een MIB heeft ontvangen. MIB's zijn bedoeld om zorgprofessionals te helpen bij de besluitvorming over de toepassing en impact van nieuwe technologie, aan de hand van gedetailleerde technische, klinische en economische beoordelingen. Nieuwe technologie wordt geselecteerd op basis van een grote vraag in het gebied, het potentieel voor nuttige klinische resultaten en het feit of er bewijs beschikbaar is.

Neil Barber, een van de klinische experts van de Briefings en raadgevend arts bij PROCEPT BioRobotics, zegt: "Wij maken al meer dan zeven jaar gebruik van Aquablation bij de behandeling van mannen en denken dat het straks de standaardbehandeling voor BPH wordt. Patiënten willen uiteindelijk weer genieten van hun werk, vrije tijd en seksleven zonder langdurige katheterisatie of verlies van de seksuele functie. Dankzij de realtime beeldsturing van AquaBeam kunnen chirurgen de anatomie van de patiënt zien in een multidimensionale weergave, wat de mogelijkheid schept van een volledig persoonlijk behandelingsplan. De robot voert het behandelingsplan uit en geleidt de waterstraal snel en nauwkeurig, wat leidt tot een consistenter, voorspelbaarder en veiliger resultaat voor de patiënt. Bovendien is het veel eenvoudiger om nieuwe urologen te trainen in het gebruik van Aquablation, en dat belooft veel voor de toekomst."

"De NICE MedTech Innovation Briefing bevestigt nogmaals de waarde die Aquablation-therapie heeft voor patiënten, artsen, ziekenhuizen en zorgstelsels over de hele wereld", aldus Sham Shiblaq, Executive Vice President en Chief Commercial Officer van PROCEPT® BioRobotics. "De grote hoeveelheid klinisch bewijs toont aan dat de Aquablation-techniek een betere veiligheid en duurzaamheid biedt ten opzichte van transurethrale resectie van de prostaat, dat op dit moment de gouden norm is voor chirurgische behandeling."

Over PROCEPT BioRobotics Corporation
PROCEPT BioRobotics is een bedrijf op het gebied van chirurgische robotica. Het bedrijf richt zich op de verbetering van de patiëntenzorg door de ontwikkeling van baanbrekende oplossingen in de urologie. PROCEPT BioRobotics ontwikkelt, produceert en verkoopt het AquaBeam robotsysteem, een geavanceerd, beeldgestuurd chirurgisch robotsysteem dat wordt gebruikt bij minimaal invasieve urologische chirurgie en in eerste instantie is gericht op de behandeling van goedaardige prostaathyperplasie (BPH). BPH is de meest voorkomende prostaataandoening en doet zich voor bij ongeveer 40 miljoen mannen in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft de Aquablation-therapie ontwikkeld om bij mannen die lijden aan symptomen van de lagere urinewegen (LUTS) als gevolg van BPH, doeltreffende, veilige en duurzame resultaten te boeken die onafhankelijk zijn van de grootte en vorm van de prostaat of de ervaring van de chirurg. Het bedrijf heeft een aanzienlijke en groeiende hoeveelheid klinisch bewijs ontwikkeld, waaronder negen klinische studies en meer dan 150 collegiaal getoetste publicaties, die de baten en klinische voordelen van Aquablation-therapie ondersteunen.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de federale effectenwetgeving, waaronder met betrekking tot de verwachte financiële resultaten van het bedrijf voor heel 2022, verklaringen betreffende het mogelijke nut, waarden, baten en voordelen van Aquablation®-therapie die wordt uitgevoerd met producten van PROCEPT BioRobotics, waaronder het AquaBeam®-robotsysteem, waaraan risico's en onzekerheden zijn verbonden waardoor de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de verwachte resultaten en verwachtingen uitgedrukt in deze toekomstgerichte verklaringen. Wij wijzen u erop om niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn slechts voorspellingen op basis van onze huidige verwachtingen, schattingen en veronderstellingen, gelden pas vanaf de datum waarop ze zijn gedaan en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, waaronder een aantal waarvan we ons momenteel niet bewust zijn. Toekomstgerichte verklaringen kunnen verklaringen zijn betreffende financiële begeleiding, marktkansen en -aandeel, de mogelijke of verwachte toekomstige resultaten van het bedrijf, waaronder beschrijvingen van de omzet, brutomarge, winstgevendheid, bedrijfsuitgaven, groei van de geïnstalleerde basis, commercieel momentum, algemeen ondernemingsklimaat of algemeen macro-economisch klimaat, die invloed kunnen hebben op de uitgaven van de klanten of de kosten van het bedrijf. Toekomstgerichte verklaringen mogen niet worden gezien als een garantie van toekomstige prestaties of resultaten en hoeven niet per se een nauwkeurige indicatie te zijn van het moment waarop, of waarbinnen, die prestaties of resultaten worden behaald. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van het bedrijf en houden, door hun aard, risico's en onzekerheden in. Als gevolg van deze risico's en onzekerheden kunnen de werkelijke resultaten en timing van gebeurtenissen wezenlijk afwijken van de verwachtingen die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen tot uiting komen. Een uitgebreidere beschrijving van deze risico's en onzekerheden is te vinden in de sectie 'Risicofactoren' in de dossiers over het bedrijf bij de Securities and Exchange Commission (de 'SEC'), waaronder het jaarrapport van het bedrijf op Formulier 10-K dat op 28 februari 2023 bij de SEC werd ingediend. PROCEPT BioRobotics neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken en wijst uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om updates of wijzigingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren. Deze toekomstgerichte verklaringen mogen niet worden beschouwd als de standpunten van PROCEPT BioRobotics op een datum na de datum van dit persbericht.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Alle chirurgische behandelingen hebben inherente en bijbehorende bijwerkingen. Ga voor een lijst van mogelijke bijwerkingen naar https://aquablation.com/safety-information/.

Contactpersoon voor investeerders:
Matt Bacso, CFA
VP, Investor Relations and Business Operations
m.bacso@procept-biorobotics.com