Leaseinvest Real Estate boekt licht hogere omzet in 2010 dan in 2009

Door de stabiele bezettingsgraad en een lagere gemiddelde financieringskost is Leasinvest Real Estate erin geslaagd om haar netto courant resultaat te laten toenemen met 1,9% van 21,6 miljoen euro (of 5,41 euro per aandeel) per 31/12/09 tot 22,0 miljoen euro of 5,50 euro per aandeel, per 31/12/10.

Het netto resultaat in 2010 bedroeg 14,3 miljoen euro t.o.v. 18,4 miljoen euro in 2009 als gevolg van het ontbreken van gerealiseerde meerwaarden in 2010. In 2009 werd het netto resultaat positief beïnvloed door een belangrijke uitzonderlijke gerealiseerde cashmeerwaarde op de verkoop van het kantoorgebouw Bian (15,2 miljoen euro), zodanig dat het totale portefeuilleresultaat -2,6 miljoen euro in 2009 bedroeg t.o.v. – 10 miljoen euro in 2010.

De huuropbrengsten bedroegen 38,4 miljoen euro ten opzichte van 39,2 miljoen euro een jaar voordien.

De vastgoedkosten zijn licht gestegen (5,7 miljoen in 2010 t.o.v. 5,4 miljoen in 2009). De beheerskosten omvatten zowel de managementfee betaald aan de statutaire zaakvoerder van de bevak ( Leasinvest Real Estate Management NV), als de kosten van het personeel van Leasinvest Services NV, een 100% dochtervennootschap van Leasinvest Real Estate, die instaat voor het technisch beheer van de gebouwen. De algemene kosten van de vennootschap bedroegen 2 miljoen euro tegenover 1,6 miljoen euro in 2009.

Het resultaat op de verkoop van vastgoedbeleggingen (0,7 miljoen euro) bestaat uit de gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van het kantorengebouw gelegen Louizalaan 250 te Brussel. In 2009 werd een uitzonderlijke en belangrijke meerwaarde van 15,2 miljoen euro op de verkoop van het gebouw Bian te Luxemburg gerealiseerd.
De variatie in de reële waarde van de vastgoedportefeuille van -10,0 miljoen euro (-17,8 miljoen euro per 31/12/09) is het gevolg van een lagere waardering van de gebouwen door de externe vastgoeddeskundige. De waardedalingen (non-cash) hebben hoofdzakelijk betrekking op de Belgische portefeuille (-11,0 miljoen euro). In Luxemburg werd een stijging genoteerd (1,0 miljoen euro).

In het financieel resultaat zijn enerzijds de positieve variaties in reële waarde (non-cash) van de niet-effectieve rente-indekkingen (conform IAS 39) t.w.v. 1,6 miljoen euro (31/12/09: - 0,6 miljoen euro) opgenomen en anderzijds de betaalde premies t.w.v. 0,8 miljoen euro voor nieuwe rente-indekkingen.
Abstractie makend van de impact van IAS 39 en de betaalde premies bedroeg de totale financieringslast van Leasinvest Real Estate 8,4 miljoen euro tegenover 8,7 miljoen euro in 2009.

Dankzij de lage marktrente is de gemiddelde financieringskost (rekening houdende met een spreiding van de premies van de indekkingen) gedaald van 3,7% naar 3,6%.
Het netto courant resultaat, zijnde het netto resultaat met uitsluiting van het portefeuilleresultaat en de variaties in reële waarde van de niet-effectieve rente-indekkingen, steeg met 1,9% van 21,6 miljoen euro (of 5,41 euro per aandeel) per 31/12/09 naar 22 miljoen euro (of 5,50 euro per aandeel).

Het netto resultaat, aandeel groep bedroeg 14,3 miljoen euro t.o.v. 18,4 miljoen euro in 2009. In termen van netto resultaat per aandeel geeft dit 3,6 euro voor 31/12/10 tegenover 4,6 euro per 31/12/09. Deze daling is vnl. het gevolg van de daling van de huuromzet en de het ontbreken van belangrijke gerealiseerde meerwaarden.