Toelichting Heineken over 2010

Heineken Holding N.V. ontplooit geen andere activiteiten dan het deelnemen in Heineken N.V. en het daaraan gekoppelde bestuur dan wel toezicht alsmede het verlenen van diensten ten behoeve van Heineken N.V.

Vooruitzichten voor 2011
Heineken verwacht dat de ontwikkeling van de volumes in Latijns-Amerika, Afrika en Azië zal profiteren van de aanhoudend robuuste economische situatie en van de marketing- en investeringsprogramma's. Hoewel Heineken voor het jaar 2011 in Europa en de Verenigde Staten een verbetering van het economische klimaat verwacht, zal het terughoudende consumentengedrag in deze markten naar verwachting aanhouden door de effecten van bezuinigingsmaatregelen en hoge werkloosheid.

Het internationale premiumsegment zal sneller blijven groeien dan de biermarkt als geheel, hetgeen een positief effect zal hebben op het Heineken ® merk en op de verkoopmix. Heineken voorziet een lage ééncijferige stijging van de inkoopkosten en is van plan om het effect hiervan te beperken door hogere prijzen.

In Europa verschuift Heineken de prioriteit naar groei van volume- en waardemarktaandeel door meer te investeren in marketing en innovatie voor het Heineken ® merk en andere belangrijke merken, gesteund door de internationale lancering van merken met een hogere winstmarge. Hoewel deze aanpak op korte termijn waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor de winstontwikkeling in Europa, wordt hiermee het streven bekrachtigd naar het verder versterken van de leidende positie in de regio.

Bovendien blijft er gewerkt worden aan verbetering van de resultaten van de ondernemingen die de afgelopen jaren werden overgenomen. In de nieuwe markten Mexico en Brazilië zullen effectievere marketing en kostensynergieën bijdragen aan een hogere winstgevendheid.

Het TCM-programma zal verdere kostenbesparingen opleveren, zij het op een lager niveau dan in het jaar 2010, waarin besparingen vervroegd werden gerealiseerd. Heineken verwacht dat het aantal medewerkers autonoom verder zal dalen als gevolg van doorlopende efficiëntieverbeteringen.

Naar verwachting zullen de kapitaalinvesteringen in materiële vaste activa in 2011 circa € 850 miljoen bedragen.

Heineken verwacht in 2011 geen materiële veranderingen in het effectieve belastingtarief (beia) (2010: 27,3%) en voorziet een gemiddelde rentevoet van iets meer dan 5,5%. De vrije operationele kasstroom zal naar verwachting sterk blijven, waardoor de netto schuldpositie in 2011 verder zal dalen. Na twee opeenvolgende jaren van substantieel lagere kapitaalinvesteringen en een beduidend hogere kasstroom zal de kasconversieratio voor 2011 circa 100% bedragen.

Totaal dividend over 2010
In het dividendbeleid van Heineken N.V. wordt gestreefd naar een dividenduitkering van 30%-35% van de nettowinst (beia) over het gehele jaar. Aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken N.V. zal worden voorgesteld om over 2010 een totaal dividend in contanten van € 0,76 per aandeel van € 1,60 nominaal uit te keren over een groter aantal uitstaande aandelen (totaal dividend 2009: € 0,65). Indien dit voorstel wordt goedgekeurd, zal een slotdividend van € 0,50 per aandeel betaalbaar worden gesteld op 5 mei 2011, aangezien op 3 september 2010 reeds een interim-dividend van € 0,26 werd uitgekeerd. Op de dividenduitkering wordt 15% Nederlandse dividendbelasting ingehouden.

Als de aandeelhouders van Heineken N.V. instemmen met het voorstel voor de dividenduitkering, zal Heineken Holding N.V., volgens haar statuten, hetzelfde dividend per gewoon aandeel uitkeren. Er zal een slotdividend van € 0,50 per gewoon aandeel van nominaal € 1,60 betaalbaar worden gesteld op 5 mei 2011. De aandelen Heineken Holding N.V. worden op 27 april 2011 ex-slotdividend genoteerd.