Dividend Intervest Retail naar bijna 6 procent

Het operationeel uitkeerbaar resultaat van Intervest Retail is in 2010 toegenomen tot
€ 12,7 miljoen (€ 12,4 miljoen in 2009). Voor het boekjaar 2010 kan de vastgoedbevak haar aandeelhouders dan ook een brutodividend3 aanbieden van € 2,50 per aandeel in vergelijking met € 2,44 per aandeel voor boekjaar 2009 wat een stijging van 2,5 % betekent. Hiermee bedraagt het brutodividendrendement van het aandeel op basis van de beurskoers op 31 december 2010, 5,8 %.

Op 31 december 2010 bedraagt de reële waarde van de vastgoedportefeuille € 329 miljoen (€ 324 miljoen op 31 december 2009). De schaarste op de investeringsmarkt van het winkelvastgoed heeft in 2010 geresulteerd in een waardegroei van de vastgoedportefeuille met € 5 miljoen of 1,5 % op de reële waarde van de vastgoedbeleggingen.

Deze waardegroei is voornamelijk het gevolg van het verlagen van de rendementen maar is eveneens gunstig beïnvloed door de inwerkingtreding van verschillende nieuwe huurovereenkomsten en huurhernieuwingen die zijn afgesloten aan hogere huurprijzen.