Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van inschrijvingsrechten

Mechelen, België; 20 maart 2023, 21.01 CET; gereglementeerde informatie Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt een kapitaalverhoging aan als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten.

Galapagos heeft 61.560 nieuwe aandelen uitgegeven op 20 maart 2023, met een totale kapitaalverhoging van EUR 1.769.850,00 (inclusief uitgiftepremie) tot gevolg.

In overeenstemming met de Belgische transparantiewetgeving1 wenst Galapagos ook mee te delen dat haar maatschappelijk kapitaal EUR 356.444.938,61 bedraagt; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten 65.897.071 bedraagt, hetgeen eveneens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de noemer); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten van dezelfde categorie zijn. Het totaal aantal rechten (vroeger bekend als ‘warrants’) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt (i) 10.731.149 inschrijvingsrechten onder verschillende uitstaande inschrijvingsrechtenplannen in hoofdzaak bestemd voor personeel, hetgeen overeenstemt met 10.731.149 stemrechten die kunnen worden verkregen door de uitoefening van die inschrijvingsrechten, en (ii) 1 inschrijvingsrecht uitgegeven aan Gilead Sciences Therapeutics met het oog op het inschrijven op een maximum aantal aandelen dat voldoende is om het aandeelhouderschap van Gilead Sciences (en haar verbonden vennootschappen) te brengen tot 29,9% van het daadwerkelijk uitgegeven en uitstaande aantal aandelen na de uitoefening van het inschrijvingsrecht. Galapagos heeft geen converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.

Over Galapagos
Galapagos is een volledig geïntegreerd biotechnologiebedrijf dat zich richt op het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van innovatieve geneesmiddelen. Wij streven ernaar het leven van patiënten wereldwijd te verbeteren door ons te richten op ziekten met een grote medische behoefte. Onze R&D-capaciteiten omvatten meerdere geneesmiddelenmodaliteiten, waaronder kleine moleculen en celtherapieën. Onze portfolio omvat onderzoeks- tot commerciële programma’s op het gebied van immunologie, oncologie en andere indicaties. Ons eerste geneesmiddel voor reumatoïde artritis en colitis ulcerosa is beschikbaar in Europa en Japan. Voor meer informatie kunt u terecht op www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of Twitter.

Contacts

Media relations Investor relations
Marieke Vermeersch Sofie Van Gijsel
+32 479 490 603 +1 781 296 1143
   
Elisa Chenailler Sandra Cauwenberghs
+41 79 853 33 54 +32 495 58 46 63
  ir@glpg.com
Hélène de Kruijs  
+31 6 22463921  
media@glpg.com  

Toekomstgerichte verklaringen

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk iedere verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.


1 Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (zoals gewijzigd van tijd tot tijd).