Resultaten AVA Nutreco

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van 28 maart 2011 heeft de jaarrekening 2010 vastgesteld en goedkeuring gegeven aan het voorstel om aan houders van gewone aandelen over 2010 een dividend te betalen van EUR 1,50 per aandeel. Na aftrek van het interimdividend van EUR 0,50 dat in augustus 2010 is uitgekeerd, bedraagt het slotdividend EUR 1,00 per gewoon aandeel. Het slotdividend kan uitgekeerd worden in contanten, na aftrek van 15% dividendbelasting, of in gewone aandelen ten laste van de agioreserve. De uitkering in gewone aandelen is vrij van Nederlandse dividendbelasting.

De AvA stemde in met Nutreco's voorstel om de heer Gosse Boon (1959) te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur. De aanstelling geldt voor een periode van vier jaar en gaat in per 1 april 2011. De heer Boon volgt per 1 september 2011 de heer Cees van Rijn op als CFO.

Tijdens de vergadering is de heer Rob Zwartendijk afgetreden als voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Zwartendijk is 12 jaar lid van de Raad van Commissarissen geweest. Tijdens zijn voorzitterschap is Nutreco opgeklommen tot de top-3 van de diervoeding- en visvoerbedrijven, met een omzet van EUR 4,9 miljard in 2010. Aangezien de heer Zwartendijk drie termijnen heeft gediend, kwam hij niet voor herbenoeming in aanmerking. De Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en alle medewerkers van de Vennootschap danken de heer Zwartendijk voor zijn langdurige en waardevolle bijdrage aan de Raad van Commissarissen.

De heer Jan Maarten de Jong (1945) is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een derde termijn van vier jaar. De heer de Jong volgt de heer Zwartendijk op als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Mevrouw Herna Verhagen volgt de heer de Jong op als voorzitter van de Remuneration Committee.