Fagron publiceert agenda jaarlijkse aandeelhoudersvergadering

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 7 april 2023 – 8:00u CET

Fagron publiceert agenda jaarlijkse aandeelhoudersvergadering

De Raad van Bestuur van Fagron NV nodigt aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Fagron bij te wonen op maandag 8 mei 2023.

Agenda
Op de agenda staan onder andere de bespreking van het jaarverslag, de goedkeuring van de jaarrekening en het dividendvoorstel van € 0,25 over het boekjaar 2022 en de goedkeuring van het remuneratiebeleid. Het remuneratiebeleid voorziet in een long-term incentive plan voor de leden van het uitvoerend management team van Fagron , inclusief de CEO en de CFO, met als uitgangspunt de toekenning van performance shares. Verder staan er enkele benoemingen op de agenda:

  • Het voorstel tot benoeming van Klaus Röhrig als niet-uitvoerend bestuurder.
  • Het voorstel tot herbenoeming van AHOK BV, vast vertegenwoordigd door Koen Hoffman, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder.
  • Het voorstel tot goedkeuring van de coöptatie en benoeming van Els Vandecandelaere LLC, vast vertegenwoordigd door Els Vandecandelaere, als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder.

De volledige agenda en verdere details zijn te vinden in de vergaderstukken.

Op de dag van de aandeelhoudersvergadering zal Management Deprez BV, vertegenwoordigd door Veerle Deprez, terugtreden als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder.

Vergadering en vergaderstukken
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Fagron zal worden gehouden op maandag 8 mei 2023 om 15.00 uur ter statutaire zetel van Fagron , Venecoweg 20a, 9810 te Nazareth (België) en via audio- en videoconferentie.

De oproeping, inclusief de agenda, en andere documenten met betrekking tot de jaarlijkse algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd op de website van Fagron .

Voor meer informatie
Karen Berg
Global Investor Relations Manager
Tel. +31 6 53 44 91 99
karen.berg@fagron.com

Profiel Fagron
Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 30 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Open onderstaande link voor het persbericht: 
Fagron publiceert agenda jaarlijkse aandeelhoudersvergadering