Europarlementariërs roepen EU op om Zweeds schadebeperkende model aan te nemen

BRUSSEL, June 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Op de Werelddag zonder tabak hebben de leden van het Europees Parlement hun bezorgdheid geuit over de EU-aanpak ten aanzien van stoppen met roken en de aandacht gevestigd op de noodzaak aan een verstandige, op risico's gebaseerde aanpak naar het voorbeeld van het rookvrije beleid van Zweden. De Europarlementariërs Charlie Weimers en Johan Nissinen pleitten voor een meer transparante EU-aanpak van schadebeperking tijdens de door de World Vapers' Alliance georganiseerde persconferentie in Brussel.

"Het Zweedse model is de derde en laatste doorslaggevende pijler in het argument ten gunste van schadebeperking. Het wetenschappelijk bewijs, de ondervindingen van de consument en nu ook het Zweedse model bewijzen dat schadebeperking wel degelijk werkt om een rookvrije samenleving te verwezenlijken. Er bestaan nu onweerlegbare bewijzen dat de EU-brede regelgeving op de risico's en bewijzen moet worden gebaseerd", verklaarde Michael Landl, directeur van de World Vapers' Alliance.

"Het beleid moet op bewijzen worden gebaseerd. De WHO zal Zweden binnenkort kwalificeren als het eerste rookvrije Europese land dankzij het schadebeperkende beleid en het wijdverbreide gebruik van snus. Zweden kent een ruim schadebeperkend productaanbod: we hebben snus, nicotinezakjes, vapen, enz. Mensen hebben de keuze!" merkt Europarlementariër Charlie Weimers op. "Zweden beperkt de schade en dat levert goede resultaten op", aldus Europarlementariër Weimers.

Om de impact van het Zweedse model te benadrukken, stelde Europarlementariër Johann Nissinen: "Het is evident dat roken levens kost, en daarom moeten we er alles aan doen om die nodeloze sterfgevallen te voorkomen. Zweden toont aan dit mogelijk is, door het hanteren van een pragmatische schadebeperkende aanpak. Het is het enige Europese land waar snus zowel legaal als populair is: 18% van de bevolking gebruikt het. De consumptie van snus ter vervanging van sigaretten heeft vele Zweedse levens gered. Het is hoog tijd dat de Europese Commissie deze realiteit onder ogen ziet en op basis daarvan maatregelen neemt."

"Snus wordt al sinds de jaren 1800 gebruikt, waardoor we al meer dan tweehonderd jaar een praktijkcase hebben die aantoont dat schadebeperking wel degelijk werkt. Snus is een prima manier om nicotine te blijven consumeren zonder de schadelijke chemicaliën van gewone sigaretten", aldus Carissa Düring, directeur van de Considerate Poachers. "Een groot aantal Europese landen probeert alternatieve nicotineproducten overmatig te reguleren of zelfs te bannen. De beleidsmakers menen dat iets zal verdwijnen door het te verbieden. We weten nochtans dat dit niet klopt."

"De Werelddag zonder tabak wil erop wijzen dat er nood is aan een nieuwe aanpak in de strijd tegen roken. In plaats van minder schadelijke alternatieven zoals vapen of nicotinezakjes in vraag te stellen, moet de EU de realiteit onder ogen gaan zien: schadebeperking werkt! Alleen de schadebeperkende aanpak kan de nieuwe tabaksproductenrichtlijn ondersteunen, zodat de EU de rookvrije doelstellingen vóór de streefdatum kan waarmaken", besluit Landl.

Na afloop van de persconferentie presenteerde de World Vapers' Alliance een opstelling met de titel 'Beat Smoking Like The Swedes'. Vikingen lieten hiervoor een 5 meter lange, opblaasbare sigaret leeglopen, die symbool staat voor de Zweedse rookvrije verworvenheden.

De foto's die horen bij deze aankondiging zijn beschikbaar op:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5584596b-4521-4528-b2df-1bfc13e296d0/nl 

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/daa9eca4-7647-4a1d-94a1-f11d4328bad1/nl

CONTACT: Julia Kril, julia@worldvapersalliance.com