Jan Kleijn weg bij Heijmans

De heer ir. Jan Kleijn, concerndirecteur utiliteitsbouw en techniek, heeft besloten Heijmans N.V. per heden te verlaten. De heer ir. Bert van der Els, vice-voorzitter van de raad van bestuur, zal de taken en verantwoordelijkheden van de heer Kleijn per heden op interim basis overnemen.