TiGenix: Transparantiekennisgevingen overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
PERSBERICHT

Transparantiekennisgevingen overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007

Leuven (België) - 30 maart 2018, 22:00u CET - TiGenix NV ( Euronext Brussels en Nasdaq : TIG; "TiGenix") kondigt vandaag aan dat het transparantiekennisgevingen heeft ontvangen overeenkomstig artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.

Samenvatting van de kennisgevingen

Het betreft de volgende twee kennisgevingen:

  • Op 26 maart 2018 ontving TiGenix een transparantiekennisgeving van BNP Paribas Asset Management SA, volgend op de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 19 maart 2018, waarna BNP Paribas Asset Management SA (via haar gecontroleerde entiteiten BNP Paribas Asset Management UK Ltd, BNP Paribas Asset Management Belgium SA en BNP Paribas Asset Management France SAS) 8.497.061 stemrechten heeft in TiGenix (2,87% van het totaal aantal stemrechten). Ten gevolge hiervan werd de drempel van 3% onderschreden.
     
  • Op 28 maart 2018 ontving TiGenix een transparantiekennisgeving van Melqart Asset Management LP (c/o Melquart Asset Management (UK) Ltd), volgend op de verwerving van gelijkgestelde financiële instrumenten op 21 maart 2018, waarna Melqart Asset Management LP (via haar gecontroleerde entiteit Melqart Asset Management (UK) Ltd) 14.870.000 stemrechten heeft in TiGenix die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument (5,02% van het totaal aantal stemrechten). Ten gevolge hiervan werd de drempel van 5% overschreden.

1. Inhoud van de kennisgeving door BNP Paribas Asset Management SA

Datum van de kennisgeving: 23 maart 2018.

Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten; onderschrijding van de laagste drempel.

Kennisgevingsplichtige persoon: BNP Paribas Asset Management SA (met adres te SA 47000 - 75318 Parijs Cedex 09, Frankrijk), die een moederonderneming/controlerende persoon is.

Datum waarop de drempel werd onderschreden: 19 maart 2018.

Onderschreden drempel: 3%.

Noemer: 296.067.856.

Details van de kennisgeving: volgend op de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, was het aantal stemrechten als volgt:

  • BNP Paribas Asset Management SA had 0 stemrechtverlenende effecten;
  • BNP Paribas Asset Management UK Ltd had 5.964.221 stemrechtverlenende effecten (2,01% van het totaal aantal stemrechten);
  • BNP Paribas Asset Management Belgium SA had 0 stemrechtverlenende effecten; en
  • BNP Paribas Asset Management France SAS had 2.532.840 stemrechtverlenende effecten (0,86% van het totaal aantal stemrechten).

Totaal: 8.497.061 stemrechten (2,87% van het totaal aantal stemrechten).

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelnemingen daadwerkelijk worden gehouden: de dochtervennootschappen BNP Paribas Asset Management UK Limited en BNP Paribas Asset Management France SAS worden gecontroleerd door BNP Paribas Asset Management SA, die op haar beurt wordt gecontroleerd door BNP Paribas SA die geniet van een vrijstelling van de verplichting tot samenvoeging van haar deelnemingen met de deelnemingen van haar dochtervennootschappen-beleggingsondernemingen overeenkomstig artikel 21, §2 van het koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

Bijkomende informatie: dochtervennootschappen BNP Paribas Asset Management UK Limited en BNP Paribas Asset Management France SAS zijn beleggingsondernemingen die stemrechten op een discretionaire manier uitoefenen.

2. Inhoud van de kennisgeving door Melqart Asset Management LP

Datum van de kennisgeving: 22 maart 2018.

Reden van de kennisgeving: verwerving van gelijkgestelde financiële instrumenten.

Kennisgevingsplichtige persoon: Melqart Asset Management LP c/o Melqart Asset Management (UK) Ltd (met adres te postbus 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104), die een moederonderneming/controlerende persoon is.

Datum waarop de drempel werd overschreden: 21 maart 2018.

Overschreden drempel: 5%.

Noemer: 296.067.856.

Details van de kennisgeving: volgend op de verwerving van gelijkgestelde financiële instrumenten, was het aantal stemrechten als volgt:

  • Melqart Asset Management LP c/o Melqart Asset Management (UK) Ltd had 0 stemrechtverlenende effecten,

en het aantal gelijkgestelde financiële instrumenten was als volgt:

  • Melqart Asset Management (UK) Ltd had 14.870.000 stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument (cash settled derivative) (5,02% van het totaal aantal stemrechten).

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Melqart Asset Management (UK) Ltd wordt gecontroleerd door Melqart Asset Management LP.

Bijkomende informatie: Melqart Asset Management (UK) Ltd is de investment manager van Melqart Opportunities Master Fund Ltd. Melqart Asset Management (UK) Ltd is een management vennootschap die de stemrechten discretionair kan uitoefenen zonder specifieke instructies.

Dit persbericht en de hogergenoemde kennisgevingen kunnen worden geraadpleegd op onze website:
- persbericht: http://tigenix.com/news-media/press-releases
- kennisgevingen: http://tigenix.com/investors/share-information/shareholder-overview

Voor meer informatie

TiGenix
Claudia Jiménez
Senior Director Investor Relations and Communications
Tel: +34918049264
Claudia.jimenez@tigenix.com

Over TiGenix

TiGenix NV ( Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe behandelingen ontwikkelt voor ernstige medische aandoeningen door de ontstekingsremmende eigenschappen van allogene, d.w.z. van een donor afkomstige, stamcellen te gebruiken.

Het hoofdproduct van TiGenix, Alofisel, heeft met succes een klinisch fase III-onderzoek in Europa afgerond voor de behandeling van complexe perianale fistels, een ernstige en verzwakkende complicatie van de ziekte van Crohn. In 2017 werd een globale Fase III-studie gestart ter ondersteuning van een toekomstige Amerikaanse Biologic License Application (BLA). TiGenix heeft een licentieovereenkomst gesloten met Takeda, een internationaal farmaceutisch bedrijf dat actief is op het gebied van de gastro-enterologie, waardoor Takeda de exclusieve rechten heeft verworven om Alofisel buiten de VS te ontwikkelen en op de markt te brengen voor complexe perianale fistels. Het tweede uit vetweefsel afkomstig product van TiGenix, Cx611, doorloopt een fase I/II-onderzoek bij ernstige sepsis, een belangrijke oorzaak van sterfte in de ontwikkelde wereld. TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven en heeft vestigingen in Madrid (Spanje) en Cambridge, Massachusetts (VS). Voor meer informatie, zie http://www.tigenix.com.