Buitengewone algemene vergadering van 5 juli 2023 - Oproeping


Op grond van het aantal aandelen voor dewelke de aandeelhouders aan de toelatingsformaliteiten hebben voldaan om de buitengewone algemene vergadering van 16 juni 2023 bij te wonen, staat op heden reeds vast dat het wettelijke aanwezigheidsquorum op deze Vergadering niet bereikt zal zijn.

Bijgevolg zullen de aandeelhouders worden uitgenodigd om de tweede buitengewone algemene vergadering bij te wonen die op 5 juli 2023 om 10u00  zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel, avenue Jean Mermoz 1 bte 4 te 6041 Gosselies, om over dezelfde dagorde te beraadslagen en te besluiten.

Deze Vergadering heeft tot doel de machtigingen met betrekking tot het toegestane kapitaal en het verkrijgen, in pand nemen en vervreemden van eigen aandelen te verlengen en de volmachten te verlenen om deze beslissingen uit te voeren.

Alle documenten betreffende deze vergadering zall zijn beschikbaar gesteld op de website van de vennootschap (http://www.ascencio.be) op 16 juni 2023 :

  • Oproeping
  • Agenda
  • Deelnamevoorwaarden
  • Melding aanwezigheid
  • Stemformulier
  • Volmacht
  • Verslag van de enige bestuurder overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van
  • vennootschappen en verenigingen
  • De toelichting met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen in de artikels 8 en 11 van de statuten van Ascencio NV


Bijlage