Nieuwe Steen kondigt aandelen inkoop aan

Het op 13 december 2011 aangekondigde inkoopprogramma zal lopen van 13 december 2011 tot en met 13 januari 2012. De aandelen zullen door of vanwege NSI niet tegen een hogere prijs worden verworven dan die van (i) de laatste onafhankelijke transactie van gewone NSI-aandelen of (ii) de hoogste actuele onafhankelijke biedprijs voor gewone NSI-aandelen op NYSE Euronext in Amsterdam op de handelsdag waarop de transactie wordt uitgevoerd al naar gelang welke prijs de hoogste is. Per dag zullen in principe niet meer aandelen worden verworven dan 25% van het gemiddelde dagvolume van de aandelen NSI die op NYSE Euronext Amsterdam worden verhandeld.

Het gemiddelde dagvolume is gebaseerd op het gemiddelde dagvolume dat in de 20 handelsdagen voorafgaand aan 13 december 2011, de datum van aanvang van het inkoopprogramma, is verhandeld. NSI zal wekelijks een persbericht publiceren waarin zij de in de betreffende periode onder het inkoopprogramma verrichte transacties openbaar zal maken.